Weschler Lipót

Weschler Lipót
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1936
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
  Name of the photographer / studio:
  Budapest, Rákóczi út 82.
Apám, Weschler Lipót. A kép Budapesten készült 1936-ban. Apám, Wescher Lipót 1882-ben született Budapesten. Könyvelõnek tanult, és könyvelõként dolgozott a Grasser téglagyárban. A házasságuk után továbbra is a gyárban dolgozott könyvelõként, egészen addig, ameddig el nem került utazónak, kereskedelmi utazónak egy olajtársasághoz. Motorolajjal kereskedett. Sokat volt távol, sokat volt vidéken. De csak két-három napra, nem hetekig. Az apám, úgy tudom, hogy vallásosabban lett nevelve, mint az anyám. Õk nagyon hamar megárvultak, és a legidõsebb testvére, az Ábrahám nevelte õt meg a testvérét, a Samut. Neki volt egy fia, a Frédi. A holokauszt alatt õ itthon volt, nem vitték el. Aztán kiment Detroitba, autógyárban dolgozott. Tehát apám és a testvérei Nyitrán éltek, és úgy tudom, hogy nagyon vallásosak lehetettek. De nem voltak ortodoxok. Nem volt semmi külsõ jegye a vallásosságuknak. Az anyai nagyapámnak több testvére is volt, de én csak egyre emlékszem, az Etelre. Az õ férje volt a téglagyárnak az igazgatója, és õk ott laktak a téglagyárban szolgálati lakásban. Nagyon szép szolgálati lakás volt. Ott volt három gyerek. Etelék összejártak a nagyapámékkal, anyámék jártak oda, õk jártak ide. Náluk voltak ilyen kis partik is, amik arról nevezetesek, hogy ott ismerte meg a papám az anyámat. Az apám és az anyám között 15 év korkülönbség volt, de azt sosem éreztük. Anyám nagyon szerette apámat. Anyám úgy volt nevelve, hogy tisztelni kell, szeretni kell a férjét. Nem tudom, hogy szerelmes volt-e, amikor hozzáment, de soha egy hangos szó nem volt köztük. A nagyszüleim nagyon szerették apámat. Lehetett is. Õ egy olyan nagyon jámbor ember volt, aki mindenben alávetette magát a családnak, mindent megtett a családért.

Interjú adatok

Interjúalany: Miklósné Bence
Interjúkészítő neve:
Sárdi Dóra
Interjú készítésének hónapja:
Április
Interjú készítésének éve:
2001
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Lipót Weschler
Születési év:
1882
Születés évtizede:
1880
Születési hely:
Budapest
Halálozási év:
1945
Halálozási hely:
Budapest
Halálozási hely:
Budapest
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Könyvelõ

További képek ebből az országból

Schultz Árminné, Oblath Ferenc és Weinberger Sándorné
Izsák Károlyné és Biró Gyuláné kislány korukban
Preisz György egy barátjával
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8