Schosberger József és felesége

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Rákospalota
  Fénykép készítésének éve:
  1919
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Name of the photographer / studio:
  Fotó Faragó
Ez a szüleim, Schosberger József és Feith Paula esküvője. 1919-ben volt Budapesten.
 
Apám 1889-ben született, Újvidéken. Ő volt a legidősebb fiú. A zsidó elemi iskolába járt, aztán ott, Újvidéken a magyar gimnáziumba. A magyaron kívül, ami az anyanyelve volt, beszélt szerbül és németül. Elvégzett négy év gimnáziumot és két év kereskedelmi iskolát .
 
Édesanyám, Paula 1895-ben született, Újpesten.  [A rendelkezésre álló információk alapján nem rekonstruálható az iskolai út: nem világos, hogy valóban polgári iskolát végzett-e vagy a Veres Pálné utcai leánygimnáziumban végzett -- a későbbiek alapján úgy tűnik, hogy gimnáziumot végzett; 'mérnöki szakközépiskola' biztosan nem létezett; végül a 'Montessori akadémiának" sem tudtunk nyomára bukkanni. Elképzelhető, hogy voltak tanfolyamok, ahol oktatták a Montessori-pedagógiát, de a Magyar Montessori Egyesület maga csak 1932-ben alakult meg. -- A szerk.]. Amikor Újvidékre költözött, ő volt az első ember, akinek olyan végzettsége volt, amivel a gyerekeket iskolán kívüli tevékenységekre lehet oktatni. A Montessori módszert használta, ami akkor nagyon modernnek számított, és azóta is fennmaradt [Maria Montessori (1870--1952) -- a nevét viselő reformpedagógiai koncepció megalkotója. Alapelve: a gyermek maga végezzen el mindent, ami fejlődését elősegíti, önmaga alkossa meg képzeteit, fejlessze érzékszerveit, építse fel személyiségét. -- A szerk.].
 
A szüleim ismerték egymást, mivel rokonok voltak. Miután apám otthagyta a katonaságot, fölkereste a rokonait, a Feith családot. A rokonok marasztalták, mert jól jött egy férfi a háznál, mivel az ő saját fiuk akkor még nem jött vissza a seregből. Apám jóba lett a Feith lányokkal, Paula és Jóska valahogy egymásba szerettek, és anyám közölte a szüleivel, hogy feleségül akar menni Jóskához.
 
Az esküvő Budapesten volt, és mivel még tartott a háború, az apám családja nem tudott elmenni az esküvőre [Az első világháborúnak ekkor már vége volt, ekkoriban a Tanácsköztársaság alatti események zajlottak. -- A szerk.]. 1919-ben házasodtak össze, egyházi és polgári esküvő is volt. Egy darabig Budapesten éltek, apám egy kávéházat vezetett, ami Gábor nagyapa tulajdona volt. Aztán, azt hiszem, négy év múlva, az újvidéki nagyapa hazarendelte Jóskát.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Pál Schosberger
Interjúkészítő neve:
Dina Sosberger
Interjú készítésének hónapja:
Május
Interjú készítésének éve:
2003
Újvidék, Szerbia

Kulcsfigura

József Schosberger
Zsidó név:
Jichák
Születési év:
1889
Születési hely:
Újvidék
Halálozási év:
1942
Halálozási hely:
Újvidék
Halálozási hely:
Újvidék
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Magántisztviselő

Másik személy

Józsefné Schosberger
Zsidó név:
Peszl
Születési év:
1895
Születési hely:
Újpest
Halálozási év:
1942
Halálozási hely:
Újvidék
Halálozási hely:
Újvidék
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Óvodavezető
 • Születési név: 
  Feith Paula
  Névváltoztatás éve: 
  1919
  Névváltoztatás oka: 
  Marriage
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8