Rónai Mihály Andrásné svájci menlevele

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1944
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
Rónai Mihály Andrásné [Gábor Marianne] svájci menlevele 1944. október 23-ai keltezéssel.
 
Amikor megszöktem a KISOK-pályára való bevonulás, a férjem meg a munkaszolgálat elől, valahonnan hallottuk, hogy a Svéd Vöröskereszt segít az Esterházy utcában. Ez egy kicsi utca volt a Károlyi kertnek a Rádió felé eső oldalánál. Millió ember! Az egész utcát kitöltötte a tömeg, akik mind be akartak jutni, és hát órákig persze nem sikerült. Az Esterházy utcában egy svéd házaspár, Langlet professzor és a felesége segített. Van az a három ember, akiről mindig szó van, akik segítettek, de én még sose hallottam, hogy róluk is megemlékeztek volna [Valdemar Langlet (1872--1960) főszerkesztő, sokoldalú nyelvész, kultúraközvetítő. 1934-től a budapesti Pázmány Péter Egyetem svéd lektora, a svéd főkonzulátus, majd 1938-tól a svéd követség munkatársa. 1944 májusától a Svéd Vöröskereszt fődelegátusaként feleségével, Ninával és számos munkatársával együtt az ún. menlevelek segítségével ezrek életét mentette meg. Raoul Wallenberg 1944. július 9-én érkezett Budapestre, s építette ki párhuzamos mentőakcióját].
 
Végre bekerültünk. Mind a ketten sokkal fiatalabbnak néztünk ki. Az első szobában a professzor, a belsőben a professzorné volt. Úgy látszik, megnyertük a szívét. Megsajnált bennünket, rögtön félreállított. Estére már volt lakásunk a József körúton, és még oda is vett minket munkára. Hiszen, ha nem lett volna igazolványunk és hogy dolgozunk is, akkor mindjárt gyanúsak lettünk volna. Tehát úgy szerepeltünk, hogy erdélyi menekültek és a Vöröskereszt munkatársai. Mindkettőnknek lett menlevele, Mityué svéd, az enyém svájci.
 
A kétnyelvű okmány szó szerinti magyar szövege a következő:
 
A Svájci Követség Idegen Érdekek Képviselete, ezennel igazolja, hogy 
RÓNAI MIHÁLY ANDRÁSNÉ
a svájci csoportos (collectiv) utlevélben szerepel és ezért nevezett érvényes utlevél birtokában levő személynek tekintendő.
Budapest, 1944. október 23.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Marianne Gábor
Interjúkészítő neve:
Bihari Józsefné
Interjú készítésének hónapja:
Február- December
Interjú készítésének éve:
2005-2006
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Marianne Gábor
Születési év:
1917
Születési hely:
Budapest
Névváltozás
 • Születési név: 
  Rónai Mihály Andrásné
  Névváltoztatás éve: 
  1944
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8