Rév Lajosné érettségi bizonyítványa

LEÁNYLÍCEUMI 
ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY
 
Földes Ilona
Budapesten született, 1920. év március hó 23-án,
izraelita vallású, miután középiskolai tanulmányait és pedig az I-V. osztályokat a budapesti Dr. Domokos Lászlóné nyilvános jogú magán leánygimnáziumban az 1930/31-1934/35 tanévekben, a VI-VIII. osztályokat a budapesti V. ker. községi Ráskai Lea leánygimnáziumban az 1935/36-1937/38 tanévekben elvégezte és példás magaviseletet tanúsított, 
alulírott bizottság előtt érettségi vizsgálatot tett következő eredménnyel:
 
Magyar nyelvből és irodalomból: 
Német nyelvből és irodalomból:
Angol nyelvből és irodalomból:
Történelemből:
Mennyiségtanból:
Természettanból:
A leánylíceum többi tantárgyaiban következő előmenetelt tanúsított:
Hit- és erkölcstanban:
Művészettörténetben:
Földrajzban:
Természetrajzban:
Rajzban:
Filozófiában:
A fentiek szerint a szabályszerű követelményeknek jól megfelelt, és őt az 1934. évi XI. tc. 38. §-a értelmében az egyetemi és főiskolai tanulmányokra érettnek nyilvánítjuk.
Erről neki a budapesti V. ker. községi Ráskai Lea leánylíceum pecsétjével és saját aláírásunkkal ellátott jelen bizonyítványt kiadjuk.
Kelt, Budapesten, 1938. évi június hó 11.én.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Az volt a természetes mindenki számára, hogy utána gimnáziumba megyek. Melyik gimnázium legyen? A Szilágyi Erzsébet leánygimnázium a Várban volt, később lejött a Mészáros utcába. Tiszta kitűnő bizonyítványom volt, és be akartak iratni. De azt mondták, hogy csak azokat vehetik föl, akik már jelentkeztek, akik elő vannak jegyezve. Nem volt ebben semmi rosszakarat, tájékozatlanok voltunk. Ha a világirodalomból kérdeztek volna valamit apámtól, azt megmondta volna, de hogy egy gyereket hogy kell beíratni, azt nem tudta, ez egy gyakorlati dolog volt.
 
Akkor az anyám elkezdett szaglászni, mert ehhez nagyon értett, és talált a közelben, a Bíró utcában egy magániskolát. Apám azt mondta, hogy kérjél egy prospektust. Kért egy prospektust, és kiderült, hogy az igazgató egy bizonyos Arató Frigyes nevű matematikus. Azt mondta az apám, oda be fogjuk íratni. Ez az Arató Frigyes egy szabadkőműves volt, Balassa József köréből. Az apám nem volt az, de rokonszenvezett velük. Baloldali és színvonalas iskola volt, később kiderült számomra, hogy ez volt a híres Új Iskola.
 
Ötödiktől a Ráskai Lea gimnáziumba jártam a Szemere utcában. Akkor a Fő utcában laktunk, csak át kellett menni a Margit hídon. Hát, annál pocsékabb iskolát elképzelni nem lehet. Nem rosszindulatú, hanem hülye tanárok voltak. Volt egy latin tanár, az nagyon felkészült volt, és volt egy-két jó tanár. Az osztályfőnökünk egy vénkisasszony volt, magyart és történelmet tanított, de csak a krónikákat tanította, Anonímust meg ezeket. A könyvből olvasta föl a tananyagot, és még így is ki-kihagyott egy sort. Volt egy olyan matektanárunk, aki egy szépasszony lehetett valamikor, akkor már elég idős volt, de még jól nézett ki. A férje valami államtitkár volt, és folyton külföldön járt, mindig helyettesítették. Semmit sem tanultunk, és mindenkinek különmatekra kellett járnia. A fizikatanár nagyon kedves volt, csak épp a fizikához nem értett semmit. Az angol tanárunk szimpatikus volt, de angolul nem tudott. A gyerekek pedig kis kurvák voltak. Semmi más nem érdekelt őket, mint a fiúk meg a divat, és kiröhögték azt, aki olvasott. Csak a fiúk meg az udvarlók meg a férjhöz menés. Rém ellenszenves társaság volt. Egyetlen barátnőt sem találtam. Itt majdnem mindenki gazdag lipótvárosi zsidó volt, a tanárok meg antiszemiták voltak. Nagyon rossz volt a légkör, antiintellektuális, abszolút felszínes. A tanárokat ki nem állhattam. Soha nem mentem el egyetlen egy érettségi találkozóra sem. Szóval itt érettségiztem. Jól felkészültem, és elég jól sikerült.