Natonek József rabbi

Natonek József rabbi
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Székesfehérvár
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
A képen dédapám, Natonek József látható, aki rabbi volt. Kömlődön [Komárom vm.] született 1818-ban, és Bátorban [Heves vm.] halt meg 1892-ben. Életében sokfelé utazott, többek között Zágrábban és Nikolsburgban [Morvaország] tanult, rabbi diplomáját Pozsonyban [Pozsony vm.] szerezte. Előbb Nagysurányban [Nyitra vm.] volt az iskola vezetője, azután Jászberényben [Jász-Nagykun-Szolnok vm.] rabbi. Amikor 1857-ben a király, Ferenc József látogatást tett Jászberényben, ő magyar nyelvű szónoklattal üdvözölte. 1861 és 1867 között székesfehérvári [Fejér vm.] főrabbi volt, ahol a hitközség színvonalát nagyon emelte. Később önként lemondott, hogy életét a zsidóság Palesztinába való visszatérésének szentelje. Natoneket ma már úgy tekintik, mint a legrégibb tudatos cionistát Herzl előtt. Az országban sok helyütt találkozhatott Herzllel, mert Herzl is és a dédapám is járta az országot. A gyakorlatban nem akarta megvalósítani a Palesztinába való azonnali visszatérést, de az eszméit mindenhol hirdette, és ezért Párizsban az Alliance-szal is kapcsolatba került, Londonban pedig Montefiore-ral beszélt [Sir Moses Montefiore -- (1784--1885) zsidó bankár. -- A szerk.]. Később Konstantinápolyba utazott, ahol a nagyvezírrel tárgyalt, aki annyira tisztelte őt, hogy udvari hordszéket és díszkíséretet küldött érte az érkezésekor. Kidolgozta a szentföldi kolonizáció tervét, amiről tárgyalt a török császárral, arról, hogy valahol Izraelben, tehát Palesztinába visszamenve a zsidók egy új államot alapítsanak. Õ ugyan abszolút magyar volt, mert a Felvidéken született, ami akkor még Magyarország volt, mégis azt javasolta a zsidóságnak -- a magyar zsidóságnak elsősorban --, hogy vándoroljanak ki Palesztinába, alapítsanak ott egy államot. Ismeretes, hogy ez akkor még nem sikerült. Natonek fő érdeme, hogy az Alliance és Rotschild [Neves zsidó bankárcsalád. -- A szerk.] a palesztinai kolonizálás gondolatát az ő közreműködése nyomán valósították meg. Amikor gégesorvadást kapott, Budapestre költözött. Gyógyulásáért minden törökországi zsinagógában imádkoztak.

Interjú adatok

Interjúalany: Imre Natonek
Interjúkészítő neve:
Bihari Józsefné
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2005
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

József Natonek
Születési év:
1813
Születési hely:
Kömlõd
Halálozási év:
1892
Halálozási hely:
Bátor
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Rabbi

További képek ebből az országból

Vágó Istvánné és férje esküvõi képe
Krausz Mór
Faludi József második feleségével
Róna Endre esküvõje
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8