Natonek Imre kórházban

Natonek Imre kórházban
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1943
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez a kép a kórházban készült rólam. 1942. október 10-én vonultam be munkaszolgálatra, Galántára. Galántán körülbelül két-három hétig voltam. Utána nagy szerencsémre elvittek Ercsi mellé a felső-besnyőpusztai gazdaságba, ami a Wimpfen grófoknak a gazdasága volt. Ott mezőgazdasági munkát végeztünk. Összesen húszan voltunk, később csak tizenkilencen, mert Vértes Palit, a kis alakulat egyik tagját, a legjobb módú fiút valahová elvitte az apja, akinek késgyára volt. Ki tudta menteni a gyerekét, ennek ellenére maradtak még gazdag fiúk ott, akik pénzelték nemcsak a keretlegényt, hanem az ispánt is. Az ispánt, aki úgy fogadott bennünket, hogy 'Rohadt kommunista zsidók'. A végén, nyilván az anyagi segítség következtében, mi lettünk a tanya kedvencei. Igaz, hogy dolgoztunk, elvégeztünk minden munkát. Én négy ökröt hajtottam, vetettem, megdolgoztam a földet, az aratásnál cséplőgépnél dolgoztam. De a munka eredményeképpen mindenünk megvolt. Paprikás csirke volt ebédre, amit a mi emberünk főzött csak nekünk, a Krebsz nevű pék, és volt friss péksütemény, friss kenyér mindennap. Istállóban laktunk. Az volt kialakítva hálószobának, de eltűrtünk mindent. Emeletes ágyak voltak, én a felső emeleten aludtam. Gyakran jártunk haza szabadságra. Minden három hónapban haza tudtam jönni. Felváltva jártunk haza, nem egyszerre. A család is látogatott. Akkor volt egy kis menyasszonyom, ő is járt látogatni. Szegényt, aztán elpusztították Auschwitzban. Szóval aránylag egész jó volt a helyzetünk, összehasonlítva a többi munkaszolgálattal, akik kikerültek a Kárpátokba, Erdélybe és Oroszországba, ahhoz képest csak hálás lehettem a sorsnak, hogy ott voltam. 1943-ban sárgaságban megbetegedtem, és Budapestre szállítottak a Honvéd Kórházba. A felvétel onnan való. Csupa munkaszolgálatos volt ott, és egy nővér is látható. Én a felső sorban balról a második vagyok.

Interjú adatok

Interjúalany: Imre Natonek
Interjúkészítő neve:
Bihari Józsefné
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2005
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Imre Natonek
Zsidó név:
Jozef
Születési év:
1921
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Szövõmunkás
II.világháború után:
Külkereskedõ

További képek ebből az országból

Kaufmann Leib
Havas Györgyné férje, szülei és gyermekei körében
Haskó Lajosné munka közben
Dr. Gömöri Edit férjével és testvérével
Spiegel Miksa
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8