A munkácsi héber gimnázium egy osztálya

A munkácsi héber gimnázium egy osztálya

Ez a munkácsi héber gimnázium valamelyik osztálya, az 1934/1935-ös tanévből. Rá van írva héberül: 'Minkács', Munkácsot héberül [jiddisül] Minkácsnak hívják. Nem ismerek senkit a képről, és nem tudom, ki készítette. A héber gimnázium híres gimnázium volt, az egyedüli Kárpátalján és egész Csehszlovákiában. Rengeteg nagy ember jött ki ebből a gimnáziumból. A gimnázium nem volt vallásos szemléletű, inkább cionista. Az igazgató doktor Cháim Kugel volt. A háború után, 1948-tól Holonban, ami egy nagy város Izraelben, ő volt az első polgármester [Holon honlapja szerint 1950--1953 között volt a város polgármestere. -- A szerk.].
Open this page