A munkácsi héber gimnázium egy osztálya

A munkácsi héber gimnázium egy osztálya
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Munkács
  Fénykép készítésének éve:
  1935
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Csehszlovákia
  Ország neve ma::
  Ukraine
Ez a munkácsi héber gimnázium valamelyik osztálya, az 1934/1935-ös tanévből. Rá van írva héberül: 'Minkács', Munkácsot héberül [jiddisül] Minkácsnak hívják. Nem ismerek senkit a képről, és nem tudom, ki készítette. A héber gimnázium híres gimnázium volt, az egyedüli Kárpátalján és egész Csehszlovákiában. Rengeteg nagy ember jött ki ebből a gimnáziumból. A gimnázium nem volt vallásos szemléletű, inkább cionista. Az igazgató doktor Cháim Kugel volt. A háború után, 1948-tól Holonban, ami egy nagy város Izraelben, ő volt az első polgármester [Holon honlapja szerint 1950--1953 között volt a város polgármestere. -- A szerk.].

Interjú adatok

Interjúalany: Ernõ Wieder
Interjúkészítő neve:
Jagodics Edit
Interjú készítésének hónapja:
Október
Interjú készítésének éve:
2004
Munkács, Ukrajna

További képek ebből az országból

Wieder Ernõ
Galpert Tilda a férjével
Schwarz Miklós
A munkácsi zsidó óvoda
Schwimmer Jenõ

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8