Dávid Schönfeld számlája

Dávid Schönfeld számlája

Ez egy, a munkácsi héber gimnázium számára 1935-ben kiállított számla, az áll rajta, hogy Dávid Schönfeld küldött 27 koronát és 50 fillért a héber gimnáziumnak, és ez át lett utalva bankon keresztül. Schönfeld egy munkácsi nagykereskedő volt. Bizonyára valami adósságot törlesztett, tartozhatott a gimnáziumnak, a fia bizonyára járt oda. Vagy pedig minden hónapban kellett valakinek egy bizonyos összeggel támogatni a gimnáziumot, és ő is támogatta. Ez a gimnázium egy híres héber gimnázium volt, az egyedüli Kárpátalján és egész Csehszlovákiában. Rengeteg nagy ember jött ki ebből a gimnáziumból. A gimnázium nem volt vallásos szemléletű, inkább cionista. A háború után, 1948-tól Holonban, ami egy nagy város Izraelben, Cháim Kugel, az iskola igazgatója volt az első polgármester [Holon honlapja szerint 1950--1953 között volt a város polgármestere. -- A szerk.].
Open this page