Centropa szemináriumok

Centropa akkreditált képzések tanároknak

“Séta az emlékezet könyvtárában”

Zsidó családtörténetek, családi fotók, új technológiák és interaktivitás alkalmazása a közoktatásban

A Centropa Alapítvány 2001 óta végez Magyarországon kiemelkedően sikeres társadalomtörténeti kutatói és módszertani munkát, melynek során elsődleges források alapján, személyes történeteken keresztül mutatjuk be a magyarországi zsidók történetét a 19–20. század fordulójától napjainkig.

Tanároknak kínálunk fel oktatási eszközöket: elsősorban multimédiás filmeket és vándorkiállításokat, melyeknek forrásai a Centropa által készített családi interjúk és a hozzájuk kapcsolódó családi fényképek és családfák. Ezen túlmenően interaktív oktatási programokat népszerűsítünk, melyek projektmunkán alapulnak, az élménypedagógia eszközeivel és az új technológiák adta lehetőségek bevonásával mozdítják ki a diákokat komfortzónájukból. Ennek keretében videókészítési verseny, kortárs tárlatvezetők képzése, családtörténeti és helytörténeti kutatómunka, saját kiállítás készítése, vagy éppen iskolai megemlékezés szervezése mind részét képezik a Centropa oktatási programjának. Közös platformot teremtünk tanároknak, akik megoszthatják ötleteiket és bevált gyakorlataikat. Ezen túlmenően saját, egyedi óratervek készítésére és saját projektek megszervezésére bátorítjuk partner pedagógusainkat.

A továbbképzés tematikája:

 • Ismerkedés a zsidó hagyományokkal, zsinagógalátogatás.
 • A Centropa családtörténeti adatbázisának bemutatása, felhasználási javaslatok.
 • A Centropa mulitmédia filmjeinek bemutatása, kiscsoportos munka óratervek készítésére.
 • A Centropa által alkalmazott módszerek bemutatása, „veterán” pedagógusok beszámolója.
 • A Centropa vándorkiállításának megtekintése, felhasználási javaslatok.
 • Találkozás holokauszt túlélőkkel.
 • A továbbképzés során a résztvevők kiscsoportos munkában dolgozzák ki a bemutatott anyagokra és módszerekre épülő óraterveiket, oktatási projektjeiket.

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei:


Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90% százaléka.


Óraterv elküldése 3 héten belül on-line formában. Terjedelmi megkötés nincs.


A képzés óraszáma 30 óra.


Bővebb információk: hemera (kukac) centropa (pont) org


Közös Nevező - Az interkulturális pedagógia eszközeivel a természetes szegregáció ellen

A hagyományos iskolai oktatásban a társadalmi konfliktusok kezelése nem megoldott. A különböző társadalmi helyzetben felnövő diákok, valamint különböző szociokulturából érkező diákok szegregációja óriási. Az ehhez kapcsolható párbeszédet kezdeményező, másokra odafigyelő attitűd, az aktív állampolgárágra való nevelés, a társadalmi felelősségvállalás kérdése rendszerszinten még nem megoldott. Kevés olyan lehetőség adódik tanár és diák számára, ahol a saját iskolai környezetükön kívül élőkkel is kapcsolatba kerülnek, közösen alkotnak, megismerik a társadalom különböző szegletében élő kollégáikat vagy kortársaikat A továbbképzés pontosan ennek a problémának az áthidalására jött létre.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg:

 • az interkulturális pedagógia és kommunikáció legalapvetőbb jellemzőit;
 • a többségi és kisebbségi csoportok egymáshoz való viszonyának történeti és kulturális hátterét;
 • a Magyarországon hátrányos helyzetben lévő tanulók helyzetét;
 • a projektmódszert és projektfeladatok alapjait, és alkalmazásának lehetséges módszereit.

A továbbképzés tematikája:

Az interkulturális pedagógia alapjai, módszerek. A különböző vallási, etnikai csoportok közti társadalmi megbékélés. A hátrányos helyzetű csoportok megismerése és megismertetése. Aktív állampolgárságra nevelés – a civil társadalom. Konflikuskezelés és mediácó. Projektmegvalósítás, projektfeladatok az oktatásban.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módja:

Egy projektterv készítése szabadon választható korosztály számára tantermi és iskolán kívüli keretek között (projektfeladat - extra kurrikuláris tevékenység). A projekttervet egy másik iskolából érkező pedagógussal együttműködve kell létrehozni

Az értékelés szempontjai:

 • a projektben fellelhető a szemléletformálás, érzékenyítés megfelelő jelenlétre;
 • alkalmazza a továbbképzés során szerzett ismereteket, illetve építse be a továbbképzés során elsajátított interkulturális módszereket, eszközöket a projekttervbe.
 • alkalmazza az aktív állampolgárságra nevelés-önkéntességet a projekt során, vonja be diákjait egy választott civil szervezet munkájába.

A tanúsítvány kiadásának feltétele továbbá a továbbképzésen való 90%-os részvétel.

A képzés óraszáma 30 óra.

Bővebb információk: kekesi (kukac) centropa (pont) org


Közelgő képzések


Eddigi szemináriumaink

2020. október 18-19.
Debrecen

"Zsidó emlékhelyek az oktatásban" tanárképzés

2020. szeptember 25-27.

Budapest

Közös Nevező Szeminárium 

2019. október 18-20. 
Budapest

2018. október 12-14. 
Budapest

(ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium)

Beszámoló letöltése

2018 Február 2–4.
Győr

Beszámoló letöltése

2016. November 25–27.
Budapest

Beszámoló letöltése

2015. December 4-6.
Debrecen

Beszámoló letöltése

2014. November 21–23.
Szeged

Beszámoló letöltése

2012. December 7–9.
Budapest

Beszámoló letöltése

2011. November 25–27.
Budapest

Beszámoló letöltése