Bevezetés a 20. századi magyar zsidóság történetébe

Magyarország rövid ideig tartó aranykora az Osztrák- Magyar Monarchia fél évszázada alatt, 1867-től 1914-ig zajlott. Bár a II. Világháború alatt Budapestet lerombobolták, majd  a kommunizmus négy évtizedén át elhanyagoltságtól szenvedett, a város maga a fin-de siécle építészetének a csodája; nagyszerűsége még látható és érezhető.

Az aranykorban a zsidóság végképp búcsút mondott a gettónak és a társadalom szerves részévé lett, szenvedélyes patriótákká váltak. Voltak zsidó iparmágnások, bankárok, olimpia bajnokok és Nobel - díjas tudósok, jegyzett drámaírók és nemzetközileg elismert novellisták. A zsidók bárói és grófi címhez is juthattak. De ez az arany korszak az I. Világháború kirobbanásakor véget ért, s bár a két világháború között a magyarországi zsidóságra nehéz idők köszöntöttek, senmmi nem jelezte előre azt a horrort, mely elsöpörte őket 1944 márciusát követően. 

Study Guides

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

Ez a kisfilm az Osztrák-Magyar Monarcia (1867-1914) időszakától a kommunizmusig meséli el Magyarország történetét.

 Ha többet szeretnél Magyarország XX. századi történelméről, vagy az Osztrák-Magyar Monarchiáról megtudni, pillants be a Romsics Ignác krónikájába.

Film adatai

Lesson plans for this film

3 találat
Cím / Tantárgy Évfolyam Dokumentumok

Holokauszt a művészetek nyelvén

Óraterv, Projektterv
környezetismeret

Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén.

Az alsótagozatos diákok egy csoportjával beneveztünk és több héten...

1 - 4

Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században

Óraterv
történelem

Az órák célja a 20. századi magyar zsidóság történetének áttekintése családtörténeteken keresztül. Fő célom az volt, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi zsidóság mindennapjait, lássák, hogy teljesen különböző családi, társadalmi...

10

Fejezetek a magyarországi zsidóság 19-20. századi történetéből

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem
11