Fejezetek a magyarországi zsidóság 19-20. századi történetéből

Történelem tantárgyból a Nemzetiségi kérdés a dualizmus kori Magyarországon. Zsidó egyenjogúsítás története. A magyar társadalom a dualizmus korában, földrajz tantárgyból  demográfiai ismeretekhez,  etika tantárgyból a tolerancia, elfogadás témaköréhez, illetve média antárgyból a A napfény íze c. filmhez kapcsolódó tantárgyi követelmények valósulnak meg az óravázlatban.

A diákok számos készségét, kompetenciáját fejleszti az óra, úgy mint jegyzetelés, szövegértés, kommunikáció, együttműködés képessége, empátia, tolerancia fejlesztése, kritikai gondolkodás.