Bevezetés a 20. századi zsidóság történetébe

Az óraterv a magyarországi zsidóság 20. századi történetét idézi fel, a század főbb eseményeinek, jellemzőinek, fordulópontjainak bemutatásával. Változatos módszertanának és feladatainak segítségével ismerhetik meg a diákok a dualizmus korszakától a rendszerváltásig tartó időszak történeti ívét, legfontosabb fogalmait.