Eva Dušková se svou maminkou Markétou Freyovou

Eva Dušková se svou maminkou Markétou Freyovou

Na téhle fotografii jsem se svou maminkou Markétou Freyovou. Pochází pravděpodobně z doby kolem roku 1938 z Litomyšle. Nic víc si o tom nepamatuju. Nejspíš nás fotil můj tatínek Viktor Frey.

Co se povahy týká, můj tatínek byl velmi demokratický. Maminka, ta mě měla denně od rána do večera na starosti, takže ta musela být přísnější, že. Sem tam nějakou fackou nešetřila. Kdežto tatínek mně byl vzácnější, protože přijížděl domů někdy jen na víkend. A to se mně pak velice věnoval. Od něj jsem dostala jen jednu jedinou facku, a to když jsem byla už velice rozjívená a roztrhala jsem na něm košili.

Tatínek rád fotografoval – to jsem zdědila po něm - maminka se fotografování, myslím, nevěnovala. Taky myslím, že, stejně jako oni, ráda cestuji. Jinak jsem vždy obdivovala tatínkovu moudrou vyrovnanou povahu, zatímco maminka byla spíše výbušnější, což si mi nelíbilo, to jsem tíže nesla.

Open this page