Irma Fingerová se svými příbuznými

Tohle jsou příbuzní mé maminky. První zprava je její matka Irma Fingerová. Vedle sedí moje prababička, tedy maminka babičky Irmy, a pak její sestra. Vedle ní je matka manžela (Otto Sgall) jejich nejmladší dcery Marie, paní Sgallová. Docela nalevo je další prababiččina sestra a vedle ní si myslím, že by mohl být její manžel, ale nejsem si tím jistá. Moje prababička měla tři sestry: Olgu, Terezii a Zdenu. Nedokážu ale s jistotou říct, která je na fotografii která.

Vzadu napravo je možná babiččin bratr, pravděpodobně ten nejmladší, Karel Lederer a vedle něj jeho manželka. Třetí ženu zprava neznám. Kdo stojí vedle ní, také nevím. Třetí zleva by mohl být Otto Sgall, manžel maminčiny sestry, a vedle něj jeho žena Marie. Ten úplně nalevo je, myslím, bratr babičky Irmy. Byla ze šesti dětí a tenhle byl, myslím, z bratrů nejstarší, takže je to Jan Lederer.

Fotografie byla pravděpodobně pořízena v Žamberku, protože strýc Karel Lederer a jeho sestra Olga tam žili. Bydleli tam vlastně na jednom pozemku ve vedlejších domech. Měli tam textilní továrnu. Strýc Karel byl ženatý a měl syna Františka, který byl mnohem mladší než já. Tomu se říkalo Áťa. Olga měla tři dcery - Vlastu, Věru a Evu. Vlasta skončila se svým chlapečkem Petříčkem v Osvětimi. A Věra a Eva přežily, a to velmi kuriózním způsobem.

Jak jsem říkala, babička Irma pocházela ze šesti dětí, z nichž ona byla nejstarší. Měla dva bratry, Jana a Karla, a tři sestry Zdenku, Terezii a Olgu. Všichni zemřeli v Osvětimi, data by se dala zjistit v Terezínské pamětní knize.

Strýček Jeník – tak se mu říkalo - maminčin bratr Jan byl Jenda a babiččin bratr Jan byl zase Jeník. Byl to invalida z první světové války. V Litomyšli měl spolu se svou ženou Růženou obchod s konfekcí. Byli však bezdětní. Moc si však na ně nepamatuji, ačkoliv jsme bydleli v Litomyšli na stejném podloubí, neboli na podsíni, a chodívali jsme se navštěvovat. Možná jsme i jezdili na společné výlety, v té rodině totiž byly dobré, pevné vztahy.

Teta Zdeňka byla vdaná, ale bezdětná. Říkalo se cosi o tom, že její manžel – Maďar Dezső Adler - byl nakažen, takže nemohli mít děti.

Poslední babiččinou sestrou byla Terezie, té se říkalo Teruša. Teruša byla dvakrát vdaná, přičemž poprvé ovdověla. O jejích manželích ale nevím nic. Z prvního manželství měla dceru Lily a z druhého manželství syna Arne. Všichni zůstali v Osvětimi.