Irma Fingerová se svými příbuznými

Irma Fingerová se svými příbuznými

Obrázek

Tohle jsou příbuzní mé maminky. První zprava je její matka Irma Fingerová. Vedle sedí moje prababička, tedy maminka babičky Irmy, a pak její sestra. Vedle ní je matka manžela (Otto Sgall) jejich nejmladší dcery Marie, paní Sgallová. Docela nalevo je další prababiččina sestra a vedle ní si myslím, že by mohl být její manžel, ale nejsem si tím jistá. Moje prababička měla tři sestry: Olgu, Terezii a Zdenu. Nedokážu ale s jistotou říct, která je na fotografii která.

Vzadu napravo je možná babiččin bratr, pravděpodobně ten nejmladší, Karel Lederer a vedle něj jeho manželka. Třetí ženu zprava neznám. Kdo stojí vedle ní, také nevím. Třetí zleva by mohl být Otto Sgall, manžel maminčiny sestry, a vedle něj jeho žena Marie. Ten úplně nalevo je, myslím, bratr babičky Irmy. Byla ze šesti dětí a tenhle byl, myslím, z bratrů nejstarší, takže je to Jan Lederer.

Fotografie byla pravděpodobně pořízena v Žamberku, protože strýc Karel Lederer a jeho sestra Olga tam žili. Bydleli tam vlastně na jednom pozemku ve vedlejších domech. Měli tam textilní továrnu. Strýc Karel byl ženatý a měl syna Františka, který byl mnohem mladší než já. Tomu se říkalo Áťa. Olga měla tři dcery - Vlastu, Věru a Evu. Vlasta skončila se svým chlapečkem Petříčkem v Osvětimi. A Věra a Eva přežily, a to velmi kuriózním způsobem.

Jak jsem říkala, babička Irma pocházela ze šesti dětí, z nichž ona byla nejstarší. Měla dva bratry, Jana a Karla, a tři sestry Zdenku, Terezii a Olgu. Všichni zemřeli v Osvětimi, data by se dala zjistit v Terezínské pamětní knize.

Strýček Jeník – tak se mu říkalo - maminčin bratr Jan byl Jenda a babiččin bratr Jan byl zase Jeník. Byl to invalida z první světové války. V Litomyšli měl spolu se svou ženou Růženou obchod s konfekcí. Byli však bezdětní. Moc si však na ně nepamatuji, ačkoliv jsme bydleli v Litomyšli na stejném podloubí, neboli na podsíni, a chodívali jsme se navštěvovat. Možná jsme i jezdili na společné výlety, v té rodině totiž byly dobré, pevné vztahy.

Teta Zdeňka byla vdaná, ale bezdětná. Říkalo se cosi o tom, že její manžel – Maďar Dezső Adler - byl nakažen, takže nemohli mít děti.

Poslední babiččinou sestrou byla Terezie, té se říkalo Teruša. Teruša byla dvakrát vdaná, přičemž poprvé ovdověla. O jejích manželích ale nevím nic. Z prvního manželství měla dceru Lily a z druhého manželství syna Arne. Všichni zůstali v Osvětimi.

Open this page

Details

Interviewee

Dušková