Adolf Munk se svou ženou, švagrovou a přáteli

Než jsem se narodil, jezdívali rodiče na dovolenou spolu s matčinou sestrou Elsou Náchodovou na Rujánu v severním Německu. V pozadí fotky je písečná pláž a typické plážové koše na pobřeží Baltského moře. Zcela nalevo v síťovaném klobouku je teta Elsa, v popředí mezi koši je můj otec Adolf Munk a v pravém koši se usmívá moje maminka Olga Munková, rozená Náchodová. V levém koši sedí manželský pár, který neznám, zřejmě přátelé nebo známí mých rodičů.

Tatínek byl právník. Přestože to není obvyklé, lidi ho měli moc rádi, protože pomáhal chudým a nikdy nikoho nepodvedl. Měl rád klid, ticho a přírodu. Jeho největším koníčkem bylo malování. Maminka byla úplný opak. Myslím si, že se s tatínkem k sobě příliš nehodili. Mamince se nelíbil maloměstský život, toužila být mezi lidmi a snažila se z Brandýsa uniknout. Občas tatínkovi ujela taxíkem do Prahy do kavárny. Maminka byla žena v domácnosti.