Adolf Munk s příbuznými a přáteli

Tahle fotka byla pořízená v Karlových Varech ve 30. letech. Nalevo stojí dr. Laufer, náš rodinný lékař a tatínkův nejlepší přítel, pak teta Elsa Edererová (rozená Náchodová), maminčina sestra, já, vzadu maminka Olga Munková (rozená Náchodová), před ní můj bratr Viktor, po jejich pravici paní Lauferová, žena dr. Laufera, a tatínek Adolf Munk. Na fotografii mi může být tak dvanáct, třináct let.

Jednou na svatodušní svátky mě vzala tetička s panem Edererem na výlet do Karlových Varů. Pan Ederer tam měl spoustu známých, chodili jsme společně do malých pěkných hospůdek, objednávali mi k snídani kakao a míchaná vajíčka, na to jsem nebyla zvyklá. Byli se mnou i ve varieté. Oba na mě byli moc hodní. Seděli jsme dokonce i ve venkovní kavárně hotelu Pupp.

Pak tam za námi přijeli rodiče a Lauferovi. Hned jak jsme se potkali, řekla mi maminka přísně: "Jak to nosíš tu čepici?" Načež jsem se dala okamžitě do pláče a řekla jim: "Proč jste sem přijeli?" Měla jsem se tam totiž s tetou a strýčkem tak krásně, zatímco matka mě vždycky zdeptala.

Po válce jsme se s manželem do Karlových Varů vrátili na rekreaci ROH. Pamatuju si, že nás přišla přivítat žesťová kapela, která nás pak doprovázela až do hotelu. Už tenkrát bylo v Karlových Varech hodně Rusů, za okny měli mísy s ovocem, pomeranče, banány, které tehdy pro nás Čechy znamenaly luxus. Zatímco v meziválečném období bylo v Karlových Varech mnoho různých cizinců, po válce to byli hlavně Rusové, případně turisté z východního Německa.