Szántó Tamás iskolai bizonyítványa 2.

+
 • Photo taken in:
  Marosvásárhely
  Year when photo was taken:
  1946
  Country name at time of photo:
  Románia
  Country name today:
  Romania
Miután elvégezte az első elemit Gyulafehérváron, a zsidó iskolában, öcsém Marosvásárhelyen folytatta a tanulmányait, a második, harmadik, negyedik elemit a marosvásárhelyi izraelita iskolában járta, ahol Salamon Ernőnek az özvegye volt az igazgató, Salamon Ilona, a tanítónője pedig doktor Spielman felesége, Spielman Ráchel. 
 
A harmadik eleminél még Salamon Ilona az igazgatónő, és nem Spielman Ica néni volt a a tanító néni, hanem egy tanító volt, akinek a neve éppen nem kiolvasható, valami Cepereanu vagy Cepeleanu.
 
Az igazgatónő is meg a tanítók is mind zsidó származásúak voltak. Románul folyt a tanítás, de tanultak héber nyelvet is és vallástant, zsidó vallást. Azonkívül a megfelelő tantárgyak, ugyanúgy, ahogy egy állami iskolában. Hogy a vallást egy rabbi tanította-e, nem tudnám megmondani, azt hiszem, még az öcsém sem tudja pontosan, hogy ki tanította. De abban az időben Marosvásárhelyen még volt rabbi.
 

Interview details

Interviewee: Olivér Szántó
Interviewer:
Molnár Ildikó
Month of interview:
Május
Year of interview:
2006
Marosvásárhely, Romania

KEY PERSON

Tamás Szántó
Year of birth:
1938
City of birth:
Tövis
Country name at time of birth:
Romania
Occupation
after WW II:
Művezető
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8