Nyaralás Balatonszéplakon

Nyaralás Balatonszéplakon
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Balatonszéplak
  Fénykép készítésének éve:
  1960
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez az édesanyám [Orován Vilmosné, szül. Fränkel Zelma] egy nyaralásunk alkalmával Balatonszéplakon. Ez volt a kert, ahol nyaraltunk. Édesanyám 1887. április tizenötödikén született. Varrni tanult egy tanfolyamon, majd varrást oktatott gyerekeknek. Aztán óvónői tanfolyamatot is végzett. Mivel Sziléziából való volt, németül nagyon jól tudott. Jó kézügyessége volt, szeretett varrni. A család lelke volt, sohasem adta fel. Se a gazdasági válság, se a zsidótörvények idején, se 1944-ben nem keseredett el, hanem azon törte a fejét, hogy miként lehet továbblépni. Az 1930-as évek elején anyukám óvodát nyitott. Házról házra ment az ismerősökhöz, hogy nyitok egy óvodát reggel kilenctől délután egyig. Minden gyerek elhozza a tízóraiját kis uzsonnatáskában, kimegyünk a Rottenbiller-kertbe játszani, tanítom őket egy kicsit németül. Így megteremtette a mindennapit. A háború után újból kinyitottunk, és egészen 1952-ig működtettük, amikor is megvonták az óvodaengedélyt. Anyukám az óvodát szívvel-lélekkel működtette. A régi kis óvodások ma már felnőttek, legtöbbjük már nagymama, de ma is szívesen emlékeznek az édesanyámra és a vállalkozásunkra, 'Tante Orován óvodájára'. Az óvoda államosítása után iskolás gyerekeket kosztoltatni, ebédeltetni kezdtünk anyukámmal. Anyukám egész 1970-ig élt, és addig volt kosztadás.

Interjú adatok

Interjúalany: Ferencné Gárdos
Interjúkészítő neve:
Végsõ István
Interjú készítésének hónapja:
December
Interjú készítésének éve:
2006
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Vilmosné Orován
Születési év:
1887
Születési hely:
Bielitz
Halálozási év:
1970
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Óvónõ a saját magánóvodájukban
II.világháború után:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  Fränkel Zelma
  Névváltoztatás éve: 
  1920
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Hámos Imréné férjével és kislányával
Domonkos István és Péter a papa autójával
Bachmann Jakabné Büchler Róza
S. Jenõné és az unokája
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8