Márkus Endre

Márkus Endre

Ez a férjem, Márkus Endre, Bandi, román tiszti ruhában. Körülbelül 1927-ben lehetett, mert ha tiszt volt, akkor már orvos kellett legyen, tehát elvégezte az egyetemet. A férjem 1901-ben született, Máragyulafalván [Giulesti, 15 km-re Máramarosszigettől], ide tartozott Aknasugatag [Ocna Sugatag, 18 km-re Máramarosszigettől]. Az apját Móricnak hívták, orvos volt, harminckét éves volt, mikor a férjem született. Sőt, az ő apja -- szóval a férjemnek a nagyapja -- is orvos volt, ő a Dunántúlon volt, de hogy melyik városban, nem tudom. A férjem édesanyja, Geiger Sarolta, Sári huszonnégy éves volt, mikor a férjem született, ő budapesti volt, egy dunántúli rabbinak, Seufeldnek volt a leszármazottja. De Aknasugatagon éltek, a férjem apja ott kapott állást, körorvos volt, majd beköltöztek Máramarosszigetre, és már innen voltak deportálva. A férjem is orvos lett, urológus. Bécsben végezte az egyetemet, egy évig volt még Bécsben mint orvos, aztán hazajött, és Máramarosszigeten telepedett le. A második világháborúban három évig kint volt munkaszolgálaton, 1942-től 1945-ig, egész a Donig eljutott. De hazajött Máramarosszigetre, itt ismerkedtünk meg, és egy hétre rá, 1946. március tizenötödikén házasodtunk össze. Az uram az öregek kórházában volt igazgató, én pedig a gyerekek házában voltam gépírónő. A férjem 1987. február tizenegyedikén halt meg, itt, Máramarosszigeten van eltemetve.
Open this page