Márkus Endre

Márkus Endre
+
 • Fénykép készítésének éve:
  1927
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Ez a férjem, Márkus Endre, Bandi, román tiszti ruhában. Körülbelül 1927-ben lehetett, mert ha tiszt volt, akkor már orvos kellett legyen, tehát elvégezte az egyetemet. A férjem 1901-ben született, Máragyulafalván [Giulesti, 15 km-re Máramarosszigettől], ide tartozott Aknasugatag [Ocna Sugatag, 18 km-re Máramarosszigettől]. Az apját Móricnak hívták, orvos volt, harminckét éves volt, mikor a férjem született. Sőt, az ő apja -- szóval a férjemnek a nagyapja -- is orvos volt, ő a Dunántúlon volt, de hogy melyik városban, nem tudom. A férjem édesanyja, Geiger Sarolta, Sári huszonnégy éves volt, mikor a férjem született, ő budapesti volt, egy dunántúli rabbinak, Seufeldnek volt a leszármazottja. De Aknasugatagon éltek, a férjem apja ott kapott állást, körorvos volt, majd beköltöztek Máramarosszigetre, és már innen voltak deportálva. A férjem is orvos lett, urológus. Bécsben végezte az egyetemet, egy évig volt még Bécsben mint orvos, aztán hazajött, és Máramarosszigeten telepedett le. A második világháborúban három évig kint volt munkaszolgálaton, 1942-től 1945-ig, egész a Donig eljutott. De hazajött Máramarosszigetre, itt ismerkedtünk meg, és egy hétre rá, 1946. március tizenötödikén házasodtunk össze. Az uram az öregek kórházában volt igazgató, én pedig a gyerekek házában voltam gépírónő. A férjem 1987. február tizenegyedikén halt meg, itt, Máramarosszigeten van eltemetve.

Interjú adatok

Interjúalany: Klára Márkus
Interjúkészítő neve:
Major Emõke
Interjú készítésének hónapja:
Október
Interjú készítésének éve:
2004
Máramarossziget, Románia

Kulcsfigura

Endre Márkus
Születési év:
1901
Születési hely:
Máragyulafalva
Halálozási év:
1987
Halálozási hely:
Máramarossziget
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Orvos
II.világháború után:
Orvos

További képek ebből az országból

Riemer Károly Erdõs Mórné lakásán
Kirándulás Petrozsény környékén
Havas Jenõné és Grószné Neudorfer Irén
Gáspár Anna Éva a tornacsoporttal

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8