Lazarovits Ernõ Kauferingben

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kaufering
  Fénykép készítésének éve:
  1994
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Németország
  Ország neve ma::
  Germany

Ez a kép Kauferingben készült, 1994-ben.

Ez volt az a hely, ahol az apámat meggyilkolták.

Én állok középen, mellettem balról a kauferingi lelkész, jobbról pedig a müncheni fõkonzul áll. Itt a képen látható egy emlékkõ.

Ezt az emlékkövet, a kauferingi koncentrációs táborába elhurcolt magyarok emlékére Göncz Árpád volt köztársasági elnök küldte, akivel nagyon jó kapcsolatom van.

Amikor a háború után hazatértem Kolozsvárra, megtudtam, hogy apukámmal mi történt. Aput is Auschwitzba vitték, onnan tovább Dachauba, azután pedig Kauferingbe.

A németek ott építettek egy föld alatti repülõgyárat, ahol zsidó foglyokat dolgoztattak, ide került apukám is, és valószínûleg ott is halt meg.

Ezt a történetet a háború után hallottam egy kolozsvári borbélytól, de többet sajnos õ sem tudott.

Aztán teltek az évtizedek, míg nemrégiben egy müncheni hitközségi delegáció egyik tagja elmesélte nekem, hogy elõkerült egy, a kauferingi foglyok nevét tartalmazó lista, és ezen Lazarovits Izsák neve is szerepel.

Amikor ezt megtudtam, elmentem Kauferingbe, és felkerestem azt a tömegsírt, amelyikben valószínûleg apukám is fekszik. Azóta többször is jártam ott.

Az apámról gyakran jut eszembe egy iskolai történet: a líceum második osztályába jártam, amikor új földrajztanárt kaptunk.

A tanárról az a hír járta az iskolában, hogy antiszemita, mi több, a Vasgárda tagja.

Az egyik földrajzórán kihívott a térképhez, és megkérdezte, mi az a furcsa valami a fülem mögött.

Mondtam, hogy a pajeszom, erre azt kérdezte, hogy mi vagyok én.

Azt válaszoltam, hogy izraelita. Erre megfogta a pajeszomat, durván rángatni kezdte, és azt kiabálta, hogy nem izraelita, hanem piszkos zsidó vagyok.

Megdöbbentem és kétségbeestem, hiszen addig ilyesmi nem fordult elõ velem. Sírva mentem haza, és mindent pontosan elmeséltem a szüleimnek.

Apám másnap bement az iskolába, megkereste ezt a bizonyos tanárt, egy szót sem szólt, csak két akkora pofont adott neki, hogy az összeesett.

Ez után, mint aki jól végezte dolgát, apukám kisétált az épületbõl.

A dolognak nem lett különösebb következménye, persze, a földrajztanár továbbra is gyûlölt.

Interjú adatok

Interjúalany: Ernő Lazarovits
Interjúkészítő neve:
Bokor Gabriella
Interjú készítésének hónapja:
Október
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Ernő Lazarovits
Születési év:
1924
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Szilágysomlyó
Ország neve a fénykép készültekor::
Romania (1920-1945)
Foglalkozása
II.világháború után:
Egyetemi oktató, művelődési ház igazgató

További képek ebből az országból

Farkas Mariann
A bergen-belseni emlékmû
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8