Keller Lipót

Keller Lipót
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1938
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország (1920-1945)
  Ország neve ma::
  Hungary
  Name of the photographer / studio:
  Elektra Fényképészet
A kép Keller Lipót fényképészmesterről, Keller nagyapámról készült, 1938-ban. Keller Lipót a képen hatvanhat éves. A kép a Budapesti Fényképészek és Fényképnagyítók Ipartestületének igazolványába készült. Stúdiófelvétel. A nagyapám egy igen jól menő fényképész volt. A Krisztina körút 32-ben nyitotta az első üzletét. Úgy hívták, hogy Elektra. Azért nevezték Elektrának, mert ez volt akkor Budapesten az első olyan fényképészet, ahol éjjel-nappal lehetett felvételeket csinálni, mert nagyon korszerű elektromos világítás volt. Neki voltak ilyen fényképész-technikai találmányai, aminek a következménye az volt, hogy első osztályú képeket tudott a közönségnek nyújtani egytized árért. Az Elektra megvolt egészen 1926-ig. És akkor 1926-ban vagy 1928-ban, a pengőre való áttérés meg a harmincas évek gazdasági válságában a nagyapám már beteg is volt, becsukták az Elektrát. Azt hiszem, 1928-ban csukták be. És akkor ő már eléggé beteg ember volt, mert ő tízéves korától egy robotember volt, aki reggel ötkor felkelt, és este tízig dolgozott. És ez egészen addig tartott, amíg a krisztinavárosi üzletét be nem csukták. A nagyapámnak [Pest]Hidegkúton maradt egy háza -- a [pest]hidegkúti Várhegyen, az most is megvan különben --, és oda költöztek ki. A ház mellett egy ötszáz négyszögöles kert volt két szántóval. [Pest]Hidegkúton nem volt víz, villany. Nagyapámnak azért tetszett meg, mert nagyon szép volt a kilátás a Várhegyről az egész budai hegyvidékre. A Várhegyen összesen egy tucat ház volt. A nagyapám ezt úgy rendezte be, hogy neki volt egy nyári műterme kint, a Nagyréten. Oda lement, amikor május elseje volt vagy más ünnep, amikor odament több ezer ember. És hát ott is sorban álltak fényképért. Május elsején előfordult, hogy a nagyapám háromezer-ötszáz felvételt csinált. Nyolc-tíz vasárnap alatt megkereste mindazt, ami neki egy évre kellett. A Nagyréten, akik ott voltak, mind a nagyapám barátai voltak. Ugyanis a Nagyrétet ő fedezte föl mint nyári üzletet. Õ csábította oda annak idején a Kemény Henriket, Kemény Henrik bábosnak az apját. Ott volt először a Keménynek bábszínháza a nagyapám mellett. Akkor oda csábította a barátját, a Balázst, aki pincér volt egy nagy étteremben, és mondta neki, hogy ad neki kölcsönt, hogy nyisson egy nyári kerthelyiséget. És az annyira bejött a Balázsnak, hogy három vendéglőt tudott csinálni, egyet a Hűvösvölgyi végállomásnál, egyet a Nagyréten és egyet itt, a Rózsakertnél. És emlékszem, a Balázs, valahányszor találkoztak, mindig annyira rajongott a nagyapámért. Mindig mondta: 'Lipót, ameddig én élek, te mindig annyiszor jössz be sörözni, amennyiszer akarsz, és azt eszel, amit akarsz.' Tulajdonképpen az egész falu, aki ott kint volt, azokat mind ő vitte oda.

Interjú adatok

Interjúalany: János Vázsonyi
Interjúkészítő neve:
Szalai Ágnes
Interjú készítésének hónapja:
November- Február
Interjú készítésének éve:
2005-2006
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Lipót Keller
Születési év:
1872
Születési hely:
Pest
Halálozási év:
1942
Halálozási hely:
Budapest
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Grafikus és fényképészmester

További képek ebből az országból

Reisz Péterné
Grün Ignácné édesanyjával és két lánytestvérével
Filep Ákos
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8