Karpelesz Leopold családja

Karpelesz Leopold családja
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Marosvásárhely
  Fénykép készítésének éve:
  1985
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Ez a kép Szilveszterkor készült. A lányaink meglátogattak, így a család ismét együtt volt. [Középen van Leopold a feleségével, Bertával, előttük a legnagyobbik lányuk Anna két lányával, Annamáriával és Évával. A kisfiú középen a középső lányuk, Éva gyereke. Éva Leopold háta mögött ül, mögötte az első férje. Zsuzsa, a legkisebbik lányunk hátul középen áll, mellette jobbra a volt férje.] A legnagyobbik lányom, Annuska 1951-ben született. Éva, a középső lányom 1953-ban, Zsuzsa 1954-ben. Nem tartottunk semmilyen vallási tradíciót a családban, de mind a három lányom tudta, hogy az édesapja zsidó. Tiszteltünk mindenkit, aki valamiben hitt, de mi magunk vallási hovatartozással nem foglalkoztunk. Nem foglalkoztunk, mondjuk, az első 10 vagy 20 évben [az 1960--1970-es években]. Nem voltak megkeresztelve a lányok. Zsidónak nem lehetett keresztelni, mert probléma lett volna. Akkor még nem is tudtam, hogy amúgy sem lehetett volna, mert az anyjuk nem zsidó. Hagytuk, hogy a gyerekek válasszák meg a nemzetiségüket, meggyőződésük szerint. Nem voltam templomba járó, de ha megkérdezték, vállaltam, hogy nemzetiségem zsidó. De mint vallás, hogy ortodox vagyok vagy neológ, vagy milyen valláshoz tartozom, ez nem volt soha megbeszélve a családban. Nagyon későn kezdtem járni a zsinagógába, körülbelül 1973-ban, 1974-ben. Úgy kezdődött, hogy a középső lányom Iasiba ment egyetemre. És hogy tudjon az ottani zsidó kantinban kosztozni -- mert nagyon előnyös áron lehetett kosztozni, és jó koszt volt --, beíratott engemet a marosvásárhelyi zsidó hitközséghez, s onnan adtak igazolást, hogy zsidó eredetű. Addig nem voltam beiratkozva, tehát nem voltam tagja. Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, 1971-1972-ben voltak ezek az évek. Akkor éppen Scheiner Aladár volt az elnök. Nem jártam istentiszteletre, de Hanuka alkalmával elmentem, vagy ha jött vendégségbe valaki, és tartott beszédet a zsinagógában, vagy a főrabbi [lásd: Moses Rosen] jelent meg, akkor elment az egész család. Éva, a középső lányom Iasiban fogorvosira járt, az egyetemen főleg román közösségben volt. Ott találkozhatott zsidó kollégákkal, és onnan tudhatott a helyi kantinról. A zsidó kantinban olcsón lehetett kosztozni, tehát a lányomnak érdeke is volt, hogy annak vallja magát. Az ifjúk, akik ott étkeztek a kantinban, beszervezték a lányomat a kórusukba, ahol ivrit énekeket tanultak. Iasiban került kapcsolatba a cionista mozgalommal. 1984-ben ment ki Izraelbe, Askelonba. Ott a szakmájában dolgozik, van fogorvosi kabinetje [rendelője]. Évának második férje van most. Még az egyetemi évek alatt összeházasodtak az első férjével, akit Tocaciu Dannak hívtak, egy román fiú. Mikor Éva kikerült az egyetemről, az első férje még egyetemista maradt. A lányomat egy Duna menti faluba helyezték. Közben született egy gyerekük, úgy hívják, hogy Tocaciu Mircea Alin. Aztán összebarátkozott egy orvos kollégájával, elvált az első férjétől, és összeházasodtak, attól is van egy gyermeke, Antohe Rudika, és úgy mentek ki Izraelbe. Itt hagyta az első gyerekét a férjénél. A második gyereknek utánam adták a nevét, habár a zsidóknál nem szokás, hogy élő emberek után adjanak nevet; de hát ezt ők nem tudták, a vejem sem, talán a lányom sem. Évával tartottuk a kapcsolatot, leveleztünk. Minden levelet megkaptunk, nem volt semmi problémánk, és nem is tartottam tőle, hogy legyen valami.

Interjú adatok

Interjúalany: Leopold Karpelesz
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének éve:
2001
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Éva Antohe
Zsidó név:
Zója
Születési év:
1953
Születés évtizede:
1950
Születési hely:
Marosvásárhely
Foglalkozása
II.világháború után:
Fogorvos
Névváltozás
 • Születési név: 
  Karpelesz Éva
  Névváltoztatás éve: 
  1970
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság
 • Születési név: 
  Tocaciu Éva
  Névváltoztatás éve: 
  1980
  Névváltoztatás oka: 
  Újraházasodás

Másik személy

Anna Fodor
Születési év:
1951
Születés évtizede:
1950
Születési hely:
Marosvásárhely
Foglalkozása
II.világháború után:
Zenetanárnõ

További képek ebből az országból

Rodica és Oscar Roseanu
Molnár András, Kósa Alice és Czitrom Anna
Vasile Grunea barátaival
Kósa Alice és Dézsi Judit
Léb Erzsébet és családja

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8