Karpelesz Izsák

Karpelesz Izsák
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1944
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
1923-ban született Ditróban a bátyám, Izsák, aki az anyai nagyapám nevét kapta. Szobafestő-mázoló volt, mint én. Izsák bátyámat húszéves korában, 1944 februárjában katonai szolgálat helyett munkaszolgálatra vitték a magyar hadseregbe. Az valami természetes dolog volt abban az időben, hogy a zsidókat munkaszolgálatra viszik katonai szolgálat helyett. Szászrégenben gyülekeztek, majd Nagybányára, onnan Budapestre került. Egyik helyről a másikra vitték dolgozni, hogy erődítményeket csináljanak, sáncokat ássanak a frontvonalon. A fénykép Budapesten készülhetett, épp a munkaszolgálatos ruha van rajta. Ott találkozott egy unokatestvérünkkel, és odaadta neki ezt az utolsó fényképét. 1945 elején a magyar fasiszták összegyűjtötték a munkaszolgálatosokat, és átadták őket a németeknek, akik a Dunához vagy Tiszához vitték őket, és meglőtték. A bátyámat Bergen-Belsenben látták utoljára, komoly tífuszban szenvedett.

Interjú adatok

Interjúalany: Leopold Karpelesz
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének éve:
2001
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Izsák Karpelesz
Születési év:
1923
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Ditró
Halálozási év:
1945
Halálozási hely:
Bergen-Belsen
Halálozási hely:
Bergen-Belsen
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Szobafestõ -mázoló

További képek ebből az országból

Krajcsik Jakabné
Pollák Judit
B. Á. ismerõsökkel
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8