Huber Lajos

A felvételen Lajos bátyám látható a feleségével, Malvinkával és a fiával, Tomikával. A kép Debrecenben készült. A háború után kivándoroltak Izraelba. Mindenfélét csináltak Izraelban, nagyon nehezen éltek. Később kimentek Kanadába. Ott egy vegyi üzemet alapítottak, tintát vagy mosóport gyártottak. Montrealban laktak. Volt egy édestestvérem, Huber Lenke, a húgom, és két mostohabátyám [Helyesebben: a két báttyal féltestvérek voltak, ugyanis apjuk azonos volt. -- A] szerk.], Huber Lajos, az idősebb és Huber Elemér. Lajos 1908 augusztusában született Pesten. Nem tudom pontosan, hogy hol éltek. Az Elemért nem tudom, hol született. Lehet, hogy ő is Pesten, lehet, hogy nem. Lenke 1927. június 2-án született Besében, két évvel fiatalabb tőlem. Most Izraelban él. Lajos Ostravára nősült. Nagy gyümölcs- és zöldségüzletet nyitottak. Ott élt három-négy évig, de aztán meghalt a felesége, Politzer Sárika. Magyar lány volt. Megismerkedett a Sárikával, és aztán Ostravába mentek. A sógornőm még a csehek alatt meghalt, utána maradt egy három- vagy négyéves gyerekecske, a Tomi. A bátyám 1938-ban, amikor magyarok lettünk, elhozta őt ide. Elhozta ide hozzánk, mert Ostravában nagy káosz uralkodott. Csak a gyerekecskét hozta, ő maga visszament. Miután beindult a zsidóüldözés, ő is hazajött. Nem sokáig maradt meg, bevitték őt munkaszolgálatra Debrencenbe, ahol 1939-ben vagy 1940-ben másodszor is megnősült. A második felesége Silber Malvinka. Mind a két feleség zsidó lány volt. Tomika, a gyerekecske aztán itt maradt. Ötéves koráig mi neveltük őt. Nagyon rosszacska volt, mi akkor az iskolában voltunk. Az édesanyám elvitte őt a szomszédba a másik gyerekekhez. Jaj, de sokat szenvedtem én. Nagyon aranyos gyerek volt. Amikor öt éves lett, elvitték őt. A sógornőm úgy szerette Tomikát, mintha a saját gyereke lett volna. Aztán már ők nevelték a gyereket, amikor jött a zsidóüldözés, hogy menni kell, akkor őket csak ide vitték, Ausztriába [A Debrecenben bevagonírozott 6800 zsidó személyt Strasshofba irányították. -- A szerk.]. Szerencsére mind a ketten visszajöttek, a sógornőm is és a gyerek is. A bátyám akkor munkaszolgálatos volt, hazajött és megtalálta őket.