Deutsch Ignátz születési bizonyítványa

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Bölcske
  Fénykép készítésének éve:
  1856
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary

Apai dédapám német nyelvű születési bizonyítványának hiteles fordítása, amit 1938-ban kértünk ki, hogy igazolni tudjuk: a család régóta él Magyarországon.

****************************************************************
Az alulírott rabbiság részéről ezennel igazoltatik, hogy Deutsch Ingácz, aki néhai Deutsch Józsefnek a mózes vallási törvények szerint kötött házasságából származó természetes fia, a meghiteltetett alulírott tanuk kijelentése szerint helyben, Bölcskén, Tolna megyében az 1822. évben született. Ennek hiteléül aláírásunk és hivatalos pecsétünk.
Bölcske, 1856. augusztus 15-én.

Singer Móricz s.k. rabbi
Fischer Ignácz s.k. hitközségi elöljáró
Grosz Dániel s.k. tanu
Laufer Mihály s.k. tanu

912. szám. Az aláírás hiteléül: Varga s.k. aljegyző, Cajner György s.k. bíró

Bölcske község pecsétje
A bölcskei izr. Hitközség pecsétje

Hivatkozással a budapesti kir. büntetőtörvényszék előtt letett eskümre, igazolom, hogy ez a fordítás a hozzá fűzött német szövegű eredetivel teljesen megegyezik.
Budapest, 1938. évi április hó 25. napján
Dr Osztern Lipót, kir. törvényszéki tolmács

Interjú adatok

Interjúalany: Endréné Gárdonyi
Interjúkészítő neve:
Bihari Józsefné
Interjú készítésének hónapja:
Augusztus
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Ignác Deutsch
Születési év:
1822
Születési hely:
Bölcske

További képek ebből az országból

Tevan Pálné
Schultheisz Kálmán és családja
Zinner Simon és bajtársai Szerbiában
Sebestyén Manóné fiával, Ernõvel
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8