Deutsch Ignátz születési bizonyítványa

Kép

Apai dédapám német nyelvű születési bizonyítványának hiteles fordítása, amit 1938-ban kértünk ki, hogy igazolni tudjuk: a család régóta él Magyarországon.

****************************************************************
Az alulírott rabbiság részéről ezennel igazoltatik, hogy Deutsch Ingácz, aki néhai Deutsch Józsefnek a mózes vallási törvények szerint kötött házasságából származó természetes fia, a meghiteltetett alulírott tanuk kijelentése szerint helyben, Bölcskén, Tolna megyében az 1822. évben született. Ennek hiteléül aláírásunk és hivatalos pecsétünk.
Bölcske, 1856. augusztus 15-én.

Singer Móricz s.k. rabbi
Fischer Ignácz s.k. hitközségi elöljáró
Grosz Dániel s.k. tanu
Laufer Mihály s.k. tanu

912. szám. Az aláírás hiteléül: Varga s.k. aljegyző, Cajner György s.k. bíró

Bölcske község pecsétje
A bölcskei izr. Hitközség pecsétje

Hivatkozással a budapesti kir. büntetőtörvényszék előtt letett eskümre, igazolom, hogy ez a fordítás a hozzá fűzött német szövegű eredetivel teljesen megegyezik.
Budapest, 1938. évi április hó 25. napján
Dr Osztern Lipót, kir. törvényszéki tolmács

Fotó adatai

Interjúalany

Endréné Gárdonyi