Deutsch Ignátz házassági anyakönyvi kivonata

Deutsch Ignátz házassági anyakönyvi kivonata

Kép

Apai dédszüleim házassági anyakönyvi kivonata, amit 1939-ben kértünk ki, hogy igazolni tudjuk: a család régóta él Magyarországon.

****************************************************************
KIVONAT

A bölcskei izr.hitközség esketési jegyzékéből.

A … számú könyv II. lapj. 1. sz. a. az 1850-dik évről a következők foglaltatnak:

A vőlegény
Neve: Deutsch Ignátz
Foglalkozása és szülőhelye: kereskedő, Bölcske
Szüleinek neve, állása és lakhelye: Deutsch József, Bölcske
Lakása: Bölcske
Kora és állapota: 28 éves özvegy
A menyasszony
Neve: Grosberger Klári
Szülőhelye: %
Szüleinek neve és lakhelye: Grosberger Ábrahám, kereskedő, Harta
Lakása: Harta
Kora és állapota: 20 éves hajadon
Az esketés ideje: 1850. év január hó 14. nap
Az esketés helye: Bölcske
A tanuk neve: Grosberger Ábrahám, Baumgarten Jakab
Az eskető rabbi neve: Singer Moritz rabbi

Kelt Dunaföldváron, 1939 év május hó 9. napján

A dunaföldvári izr. Hitközség anyakönyvi hivatala

Open this page

Fotó adatai

Interjúalany

Endréné Gárdonyi