Dédszüleim mosoni lakásának berendezése 1915 körül.