Braun Lajosné gyermekeivel

A képen Braun Lajosné [szül. Goldklang Szerén], apukám nővére és gyermekei, László és Manci vannak. A kép 1969-ben készült, Izraelben. Ők is szabó család voltak, mint a szüleim. Ôk a férjével, Braun Lajossal vallásos család voltak. Engem mindig Pészahkor oda küldtek, Pestre. A Nagymezô utcában laktak, és ott élt velük az én nagyon drága nagypapám, aki egy aranyos, jó kis emberke volt. Szerén néni kiment a férjével és Teri nénivel, apukám másik húgával 1957-ben Izraelbe. Mikor a fiam született, bejöttek a kórházba, és elköszöntek tôlem. Szerén néninek akkor már kint voltak a gyerekei. A fia, Laci, akire mindig nagyon büszke volt, fiatalkorában nagyon szép fiú volt, és a lánya, Manci. Kibucban laktak a gyerekek, Laci és Manci, és oda mentek a szülők. Izraelben akkor építettek mindent. Pusztaságban laktak, kígyók, békák között. Teri néni visszajött. Ô nem bírta ezt. Manci és Laci kinn maradt, kinn voltak Izraelben, de soha nem hallottam róluk többet. Mikor a Teri néni meghalt, akkor írtunk nekik egy lapot, mert megtaláltuk a címet. Soha nem válaszoltak. Nagyon idôsek lehetnek, nálam idősebbek, a Laci már biztos nem él. Már kilencven éves lehet, ha jól utánaszámolok.