Bodor Béla

Bodor Béla

A képen Bodor Béla, anyukám testvére. Anyukám legkisebbik bátyjának, Bélának nagyon érdekes története van [Anyjának egy bátyja és egy öccse volt, Béla az öcs volt. -- A szerk.]. Ő és Józsi bácsi, mikor az nagy divat volt, az 1930-as évek végén, magyarosították a nevüket [Valószínűleg egy kicsit korábban magyarosítottak. Ugyanis 1938-ban gyakorlatilag megszűnt a felekezeti zsidóság névváltoztatásának engedélyezése. Lásd: névmagyarosítás. -- A szerk.]. Bodor József volt, és a Béla Bodor Béla volt. Drága Béla, imádtam őt, ő is imádott engem. Nagyon érdekes ember volt, nagyon baloldali. És mint később kiderült, az illegális kommunista szervezetnek a tagja volt ott, Óbudán, ahol többnyire zsidók voltak, de ez borzasztó titok volt, a felnőttek tudták, én csak úgy hallottam. Bélának nem volt foglalkozása, alkalmi munkából élt. Bélát behívták munkaszolgálatba, itt szolgált, ott szolgált. Gyertyánligeten meg mit tudom én, még hol. És aztán elvitték Borba. Ott volt Borban, és az erőltetett menettel jött föl Magyarországra Radnótival. Följött Magyarországra, és Abdán agyonlőtték, közös tömegsírba került Radnótival. Onnan tudtuk meg, hogy egyszer Józsi bácsi olvasott az újságban egy hirdetést, hogy jelentkezzenek Bodor Bélának a hozzátartozói, mert Abdában feltárunk egy tömegsírt, az ismertető jele ilyen meg ilyen fogazat, és a zsebében találtunk egy nyakláncot Lilike felirattal. Ez én vagyok. Ezt akarta nekem hozni. Ezt ő csinálta nekem. Ez a féltve őrzött emlékem. Józsi bácsi lement az exhumálásra Abda községbe, és megállapította, hogy igenis, ez Béla. Fölhozták Budapestre, itt volt egy nagy temetés, a Hősök temetőjében, a Kozma utcában [Hősök temetőjének a Dohány utcai zsinagóga melletti kis térséget nevezik, a Hősök templomának udvarát, ahol több mint kétezer, a gettóban elhunyt ember végső nyughelye van. A Kozmai utcai zsidó temetőben állított ún. Emlékezés fala közelében találhatók azok a tömegsírok, ahova a kivégzések helyszínén exhumált halottakat helyezték át. -- A szerk.]. Egy időben mellette volt Radnótinak a sírja, az egyik sírban volt Béla, a másik sírban Radnóti. Aztán Radnótit elvitték a Kerepesi úti temetőbe. Ez a Bélának a története.
Open this page