Bányai János és családja

Bányai János és családja
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Nagykanizsa
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
A képen férjem Bányai János és családja van. Anyai nagyanyja, Kálmán Zsigmondné Markovics Lina, anyukája, Brand [Bányai] Adolfné Kálmán Judit, apukája, Brand [Bányai] Adolf, testvére, Bányai [Brand] Sándor, felesége, Bányai Sándorné Herskovits Olga és a gyermekük, Gabriella. Olgán keresztül ismerkedtem meg a férjemmel. Olga édesanyám testvérének, Dezső bácsinak volt a lánya, és Dezső bácsi mondta, hogyha feljövök Pestre, keressem meg Olgát, ő majd segíteni fog. Fölmentem Pesten az Olgiékhoz, és akkor ott lakott a férjem. Följött Nagykanizsáról, és itt dolgozott, így ismerkedtünk meg, hogy a testvérénél, az Olga férjénél lakott. Olyan boldog volt, mikor meglátott engem. Aztán a két testvér, Olga férje és a vőlegényem munkaszolgálatba került. Olga egyedül maradt a két gyerekével. Mikor engem elvittek, nem tudtam róla semmit. Ô se tudott rólam semmit. Tíz évvel idôsebb volt, én voltam a kis Olgi. Varrónô volt, Rotschild Kláránál tanult. Kiváló varrónő volt, ha varrt egy ruhát magának, nekem ugyanolyan ruhát varrt. Annyira jóban voltunk, egyforma ruhát is viseltünk. Volt neki két kislánya, az egyik négy éves volt 1944-ben, a másik két éves. Mind a kettő elpusztult. Pesten bujkáltak. Bombatámadás érte azt a házat, ami mellett bujkáltak, és akkor bementek a házba. Ott voltak egy pár órát, aztán elindultak az utcán. Egy keresztény nő megszólította Olgát, mondta, hogy riadó van, mért mászkál az utcán. Befogadta őket. A nő férje nagyon haragudott, hogy befogadta. Nekünk sincs ennivalónk, mért hozod ide az asszonyt két gyerekkel? Nem tud a gyerekeknek enni adni! Nem is tudott, és éhen halt a lány. A Gabi. A másik gyerek, Zsuzsa kórházban halt meg, valami betegsége volt. A háború után elköltöztek a férjével Mezőhegyesre, ott volt főkönyvelő a férfi, de 1956-ban kirúgták az állásából. Fogták magukat, és kimentek Izraelbe. A háború után született két gyerekük, sikerültek voltak, ügyesek, tanultak. Az egyik hat éves volt, a másik tizenegy éves, amikor kimentek Izraelbe. A fiú a 21. születésnapján hősi halált halt. Olga volt a kibuc nagyasszonya, mindig sokan voltak nála, mert nagyon szerették, és dolgozott élete végéig. Nem tudott otthon maradni. Az Olgi ott Izraelben is varrt. A Sanyi meg narancsüzemben dolgozott szegény kint.

Interjú adatok

Interjúalany: Jánosné Bányai
Interjúkészítő neve:
Légmán Anna
Interjú készítésének hónapja:
Június
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Janos Banyai
Születési év:
1916
Születési hely:
Nagykanizsa
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria
Halálozási év:
2003
Halálozási hely:
Budapest
Country of death:
Magyarország
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Self-employed craftsman in elite crafts
II.világháború után:
Skilled self-employed
Névváltozás
 • Születési név: 
  Janos Brand
  Névváltoztatás éve: 
  1929
  Névváltoztatás oka: 
  Assimilation

Másik személy

Sándorné Bányai
Születési év:
1913
Születési hely:
Dombóvár
Halálozási év:
1998
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Varrónõ
II.világháború után:
Varrónõ

További képek ebből az országból

Hámos Imréné vakáción
Plakát
Hámos Imréné rokonai
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8