Bányai János és családja

Bányai János és családja

A képen férjem Bányai János és családja van. Anyai nagyanyja, Kálmán Zsigmondné Markovics Lina, anyukája, Brand [Bányai] Adolfné Kálmán Judit, apukája, Brand [Bányai] Adolf, testvére, Bányai [Brand] Sándor, felesége, Bányai Sándorné Herskovits Olga és a gyermekük, Gabriella. Olgán keresztül ismerkedtem meg a férjemmel. Olga édesanyám testvérének, Dezső bácsinak volt a lánya, és Dezső bácsi mondta, hogyha feljövök Pestre, keressem meg Olgát, ő majd segíteni fog. Fölmentem Pesten az Olgiékhoz, és akkor ott lakott a férjem. Följött Nagykanizsáról, és itt dolgozott, így ismerkedtünk meg, hogy a testvérénél, az Olga férjénél lakott. Olyan boldog volt, mikor meglátott engem. Aztán a két testvér, Olga férje és a vőlegényem munkaszolgálatba került. Olga egyedül maradt a két gyerekével. Mikor engem elvittek, nem tudtam róla semmit. Ô se tudott rólam semmit. Tíz évvel idôsebb volt, én voltam a kis Olgi. Varrónô volt, Rotschild Kláránál tanult. Kiváló varrónő volt, ha varrt egy ruhát magának, nekem ugyanolyan ruhát varrt. Annyira jóban voltunk, egyforma ruhát is viseltünk. Volt neki két kislánya, az egyik négy éves volt 1944-ben, a másik két éves. Mind a kettő elpusztult. Pesten bujkáltak. Bombatámadás érte azt a házat, ami mellett bujkáltak, és akkor bementek a házba. Ott voltak egy pár órát, aztán elindultak az utcán. Egy keresztény nő megszólította Olgát, mondta, hogy riadó van, mért mászkál az utcán. Befogadta őket. A nő férje nagyon haragudott, hogy befogadta. Nekünk sincs ennivalónk, mért hozod ide az asszonyt két gyerekkel? Nem tud a gyerekeknek enni adni! Nem is tudott, és éhen halt a lány. A Gabi. A másik gyerek, Zsuzsa kórházban halt meg, valami betegsége volt. A háború után elköltöztek a férjével Mezőhegyesre, ott volt főkönyvelő a férfi, de 1956-ban kirúgták az állásából. Fogták magukat, és kimentek Izraelbe. A háború után született két gyerekük, sikerültek voltak, ügyesek, tanultak. Az egyik hat éves volt, a másik tizenegy éves, amikor kimentek Izraelbe. A fiú a 21. születésnapján hősi halált halt. Olga volt a kibuc nagyasszonya, mindig sokan voltak nála, mert nagyon szerették, és dolgozott élete végéig. Nem tudott otthon maradni. Az Olgi ott Izraelben is varrt. A Sanyi meg narancsüzemben dolgozott szegény kint.
Open this page