Bacher Izidor

Bacher Izidor
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Székelyudvarhely
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Romania
  Name of the photographer / studio:
  F. Ferenczy Lukács
Ez itt édesapám, Bacher Izidor. Én nem ismertem apámat ilyen bajusszal. Én kis angol bajusszal ismertem őt, nem ilyen bajusszal. Ez valami legénykori fényképe lehetett. Székelyudvarhely van a kép keretére írva, de nem biztos, hogy ott készült a kép, mert ezek a fényképészek jártak faluról falura, az volt a divat. [Szász]Régenből meg innen, [Maros]Vásárhelyről jártak a fényképészek, és csinálták a fényképeket. Nem mindegyik ember jött be a városba fényképezni? Ez egy foglalkozás volt. Édesapámnak érettségije volt. Máramarosszigeten, a katolikus gimnáziumban, mert ott volt emberség, meg lehetett csinálni, hogy péntek délután a könyveket odavitték a gimnáziumba [s ott hagyták]. Szombaton nem tudom, hogy feleltették-e, de semmi szín alatt nem kötelezték írni. Szombat este mentek a könyvekért, vasárnap tanultak, hétfőn kezdődött rendesen a tanítás. Apuka érettségi után először Szegeden kapott állást, pénztárnok volt, több mint egy évet volt ott. És tudta, hogy itt, a Maros mentén van fa és faüzem, és eljött Gyergyóba [Gyergyószentmiklósra], és itt állapodott meg. A nagyapám [Máramaros]Szigeten élt, és ugye édesapám egyedül került ide le, Erdélybe. Apuka itt ismerkedett meg anyukával, aki gyergyói volt. Ott nősült meg, anyámat vette el. Nem messze Gyergyótól [Gyergyóvárhegytől], vagy öt kilométerre onnan, ahol a nagyapa lakott, volt egy nagy, hat gatteres fűrészgyár. Gatter az, ami vágja a deszkát. [Gyergyó]Várhegyen és Toplicán volt a gyár. Ez a két helység elég közel van egymáshoz. Vonattal egy fél óra. Az már egy nagy üzem volt Toplicán, pár száz munkással, s ha tekintetbe vesszük az erdei munkásokat, akkor pár ezer. [Gyergyó]Várhegyen hat gatteres volt, Toplicán tizenkét gatteres, s mellette tizenkét fűrész. Pár ezer munkást alkalmazott. Apuka először [Gyergyó]Várhegyen volt pénztárnok. Az ott közel volt ugye, és nem tudom, hogyan, megismerte anyukát, aki férjhez ment hozzá. Lehet, hogy volt valami kultúrelőadás május tizedikén [lásd: Május 10. Romániában], és lehet, hogy a tisztviselők meg voltak híva, és elmentek. Anyuka nem tudom, ha volt húsz éves. Biztosan volt vallásos esküvőjük, mert Gyergyószentmiklóson nagyon sok zsidó volt. És akkor anyuka ott lakott, [Gyergyó]Várhegyen. És nem tudom, egy vagy két évig ott voltak [Gyergyó]Várhegyen mint pénztárnok, és akkor avanzsált apuka, de akkor már beköltöztek Toplicára. Miután látta a központi vezető, hogy édesapám nagyon jól ismeri a szakmát -- egyébként egy számtanzseni volt --, lett belőle üzemvezető. Volt két igazgatója: volt egy technikai, és volt egy adminisztratív igazgató. Édesapám volt a technikai igazgató végig. Egy fix állása volt itt, nagy fizetése volt. Õ volt a szakember.

Interjú adatok

Interjúalany: Bella Steinmetz
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének éve:
2005
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Izidor Bacher
Születés évtizede:
1880
Születési hely:
Maramarossziget
Ország neve a fénykép készültekor::
Austria-Hungary pre 1918
Halálozási év:
1938
Halálozási hely:
Toplita
Country of death:
Romania (1920-1945)
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Associate manager, technical director

További képek ebből az országból

Május 1-jei felvonulás
Pap László és Vera
Katz Mózesné

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8