Introduction to Hungarian Jewish History

Hungary's brief, golden age lasted from 1867 until 1914, during the half century of the Austro-Hungarian Monarchy. Even though Budapest was badly destroyed in the Second World War and subsequently suffered from four decades of Communist-era neglect, the city is still a marvel of fin-de-siecle architecture, and we can see and feel her greatness. During these times, Jews came fully out of the ghetto and into society and were passionately patriotic. There were Jewish bankers and industrialists, Olympic winning athletes and Nobel Prize winning scientists, award winning playwrights and internationally known novelists. There were even Jewish counts and barons. But this golden age died in the First World War, and while Hungary's Jews had a difficult time between the wars, nothing would prepare them for the horrors that swept down upon them in March 1944.

Study Guides

HISTORY OF HUNGARY

This short movie covers Hungarian history from the time of the Dual Monarchy (1867-1914) to Communism.

To learn more about Hungarian history, take a look at this time-line from the BBC and read about the Austro-Hungarian Dual Monarchy.

Lesson plans for this film

9 results
For grades Documents

Hogyan alkalmazzunk projekteket a középiskolai történelemórákon?

Módszertani segédanyag, Projektterv
Sociology, History

A módszertani segédanyagban néhány javaslatot találtok arra, hogy a különböző tanítási egységekhez hogyan kapcsolhatunk szervesen projekteket, legyen azok végeredménye egy prezentáció, egy makett, vagy egy disputa. A javaslatok elsősorban az...

10, 11, 12, 9

Zsidók Magyarországon a 20. században

Óraterv
History

Az óraterv öt népszerű Centropa-fim - Bevezetés a 20. századi magyar zsidóság történetébe, Braun Miklós: Egy esküvői kép, Kinszki Judit: Szerelem papírrepülőn, Koltai Panni: 3 generáció, 6 esküvő, Galpert Ernő...

11, 12

Bevezetés a 20. századi zsidóság történetébe

Óraterv
History

Az óraterv a magyarországi zsidóság 20. századi történetét idézi fel, a század főbb eseményeinek, jellemzőinek, fordulópontjainak bemutatásával. Változatos módszertanának és feladatainak segítségével ismerhetik meg a diákok a dualizmus korszakától a...

8

Fejezetek a magyarországi zsidóság 19-20. századi történetéből

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, History

Történelem tantárgyból a Nemzetiségi kérdés a dualizmus kori Magyarországon. Zsidó egyenjogúsítás története. A magyar társadalom a dualizmus korában, földrajz tantárgyból  demográfiai ismeretekhez,  etika tantárgyból a tolerancia, elfogadás témaköréhez, illetve...

11

Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században

Óraterv
History

Az órák célja a 20. századi magyar zsidóság történetének áttekintése családtörténeteken keresztül. Fő célom az volt, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi zsidóság mindennapjait, lássák, hogy teljesen különböző családi, társadalmi...

10

Óravázlat a Bevezetés a 20.századi magyar zsidóság történetébe

Óraterv
History, osztályfőnöki óra, etika, hit- és erkölcstan

A filmhez adott  feladatok segítségével a diákok megértik, hogy a Magyarországon élő zsidó emberek éppen olyanok voltak, mint a magyarok. Emberek voltak, akik dolgoztak, szerettek, gyermeket neveltek. Leszámolnak azzal az...

11

Holokauszt a művészetek nyelvén

Projektterv
környezetismeret

Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén.

Az alsótagozatos diákok egy csoportjával dolgozta ki a projekt...

1 - 4

A zsidó temető megismerése

Feladatbank, Óraterv
Civic activism, History

Az óra középpontjában a magyarországi zsidóság története áll a 20. század első felében. A cél a zsidóság történetének áttekintése az egyéni életutakon keresztül, ezzel is hozzájárulva a diákok érzékenyítéséhez a...

8

Bevezetés a 20. századi magyar zsidóság történetébe

Feladatbank
Civic activism, History, osztályfőnöki óra

A film a magyarországi zsidóság történetének fordulópontjaira (dualizmus, Vészkorszak, az 1945 utáni időszak) koncentrál. A téma  feldolgozása digitális feladatokkal történik.

7, 11