Holokaust na Ukrainie: Powieść graficzna

Na podstawie filmu Centropy „Powrót do Równego: A Holocaust Story„, artystka Julia Antonova stworzyła powieść graficzną, dostępną tutaj zarówno w języku angielskim, jak i ukraińskim, a także w miękkiej oprawie.

Historia opowiada o dwóch żydowskich dziewczynkach, Shelly i Rayi, z miasta Równe, a następnie Rowno, które przeżyły okropności II wojny światowej.

Read more

Teofila Silberring - Losy pojedynczego człowieka, jako lekcja historii

Autor: Joanna Olender

Szkoła: Gimnazjum nr 95 w Warszawie

Czas trawania zajęć: 2-3 x 45 min.

Cele lekcji:

·      Uświadomienie czym była Zagłada

·      Stworzenie bazy informacji na temat II wojny światowej

·      Poznanie charakterystycznego słownictwa oraz źródeł dla omawianego okresu

·      Uświadomienie ciągłości życia, kultury, narodu

·      Odtworzenie historii narodu, kraju na podstawie jednego życiorysu

Read more

Opis projektu - Ażeby pamięć nie umarła

Lekcje poświęcone pracy z filmem Centropy o losach Teofili Silberring, a wcześniej udział w seminarium, zapoznanie się z filozofią nauczania i działalnością Centropy,  podsunęły mi pomysł na przygotowanie i zrealizowanie opisywanego tutaj projektu. Zaproponowałam udział w tym przedsięwzięciu klasie I, w której jesienią przeprowadziłam lekcje na temat filmu „Aby pamięć nie umarła”, ponieważ dostrzegłam u wielu uczniów zainteresowanie tematem. Brali aktywny udział w lekcjach, dobrze do nich się przygotowali.

Read more

Polska Wystawa

W latach 2002-2007, Anka Grupińska kierowała grupą polskich dziennikarzy i historyków, która przeprowadziła wywiady z ponad 70 starszymi osobami pochodzenia żydowskiego z ośmiu polskich miast. „Świadkowie Polskiego Stulecia” to wystaw (w polskiej i angielskiej wersji językowej) stworzona na bazie tych wywiadów.  Zawiera zdjęcia archiwalne i prywatne historie polskich Żydów żyjących w XX wieku.

Read more