Anna Lanota - żydowska bojowniczka w okupowanej Polsce

Anna Rottenberg urodziła się i wychowała w zamożnej, tradycyjnej rodzinie w Łodzi, następnie studiowała psychologię w Warszawie -- uczyła się u legendarnego Janusza Korczaka. Kiedy wybuchła wojna, Anna uciekła do Lwowa, ale gdy dowiedziała się, że jej rodzinę deportowano do getta warszawskiego, była zdeterminowana by im pomóc.

Available languages

Read more

Holokaust na Ukrainie: Powieść graficzna

Na podstawie filmu Centropy „Powrót do Równego: A Holocaust Story„, artystka Julia Antonova stworzyła powieść graficzną, dostępną tutaj zarówno w języku angielskim, jak i ukraińskim, a także w miękkiej oprawie.

Historia opowiada o dwóch żydowskich dziewczynkach, Shelly i Rayi, z miasta Równe, a następnie Rowno, które przeżyły okropności II wojny światowej.

Read more

Teofila Silberring - Losy pojedynczego człowieka, jako lekcja historii

Autor: Joanna Olender

Szkoła: Gimnazjum nr 95 w Warszawie

Czas trawania zajęć: 2-3 x 45 min.

Cele lekcji:

·      Uświadomienie czym była Zagłada

·      Stworzenie bazy informacji na temat II wojny światowej

·      Poznanie charakterystycznego słownictwa oraz źródeł dla omawianego okresu

·      Uświadomienie ciągłości życia, kultury, narodu

Read more

Opis projektu - Ażeby pamięć nie umarła

Lekcje poświęcone pracy z filmem Centropy o losach Teofili Silberring, a wcześniej udział w seminarium, zapoznanie się z filozofią nauczania i działalnością Centropy,  podsunęły mi pomysł na przygotowanie i zrealizowanie opisywanego tutaj projektu. Zaproponowałam udział w tym przedsięwzięciu klasie I, w której jesienią przeprowadziłam lekcje na temat filmu „Aby pamięć nie umarła”, ponieważ dostrzegłam u wielu uczniów zainteresowanie tematem. Brali aktywny udział w lekcjach, dobrze do nich się przygotowali.

Read more

Polska Wystawa

W latach 2002-2007, Anka Grupińska kierowała grupą polskich dziennikarzy i historyków, która przeprowadziła wywiady z ponad 70 starszymi osobami pochodzenia żydowskiego z ośmiu polskich miast. „Świadkowie Polskiego Stulecia” to wystaw (w polskiej i angielskiej wersji językowej) stworzona na bazie tych wywiadów.  Zawiera zdjęcia archiwalne i prywatne historie polskich Żydów żyjących w XX wieku.

Read more