Menczel Félixné

Menczel Félixné
+
 • Photo taken in:
  Vágsellye
  Year when photo was taken:
  1940
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Slovakia
Édesanyám utolsó képe a deportálás előtt. [1944 nyarán ] édesapámat, úgynevezett honvédelmi munkaszolgálatos orvosként kirendelték Újkígyósra, Békéscsaba mellé, ahonnan a helyi orvos bevonult, tehát nem volt egészségügyi ellátása a környéknek. Az ottani főszolgabíró -- akit én nem ismertem, soha életemben nem láttam, de nagyon rendes embernek kellett lennie -- a kornak megfelelően nem barátságosan, hanem roppant hivatalosan azt mondta apámnak, hogy 'Mégis hogy gondolja az ittlétét? Maga zsidóként keresztény cselédet vagy szakácsnőt nem foglalkoztathat. Úgyhogy küldök egy táviratot, a vágsellyei szolgabírónak, hogy a feleségét és a családját, bútorokkal, mindennel együtt indítsák útnak Újkígyósra'. Ez volt 1944. június végén. Újkígyóson volt egy orvoslakás, ami üres volt, és volt egy zöldkeresztes nővérke [lásd: Zöld Kereszt], ő volt édesapám asszisztensnője. Én Újkígyósról vonultam be munkaszolgálatra. Egy hétre rá, pontosan a születésnapomon, 1944. július tizenkettedikén kaptam a munkatáborban egy feladó nélküli levelezőlapot, amelyen csak annyi volt, hogy 'Szüleid elvitték'. Szent meggyőződésem, hogy a nővérke küldte ezt a lapot. Az írását ugyan nem ismertem, de csak ő lehetett. 1945 után próbáltam megtalálni, de közben férjhez ment, úgyhogy a nevét se tudtam már. Nagyon szerettem volna neki megköszönni. Mert a rossz hír is hír, és több, mint a semmi. A csendőrőrmester, aki ott a parancsnok volt, egy nappal korábban vitette be a szüleimet a gettóba, mint ahogy az előírás volt. Másnapra, tehát aznap, amikor nekik még ott kellett volna lenniük, megjött a felmentés, hogy miután nincs orvosi ellátás, a doktor Menczel maradjon ott. Nem maradt, mert az őrmester bevitte. Anyámnak nincs sírja, a hónapját se tudom, mikor halt meg. A születésnapján emlékezem rá, mert azt tudom.

Interview details

Interviewee: János Menczel
Interviewer:
Mészáros Balázs
Month of interview:
Május
Year of interview:
2005
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Félixné Dr. Menczel
Year of birth:
1899
City of birth:
Gyõr
Year of death:
1944
City of death:
Auschwitz
Died where:
Auschwitz
Occupation
before WW II:
Háztartásbeli
Family names
 • Previous family name: 
  Rothauser Olga
  Year of changing: 
  1925
  Reason for changing: 
  Házasság

More photos from this country

Katarina Samolovicova and Nely Gellertova
Albert Simko and Malvina Simkova with sons Otto and Artur
Agnesa Urbanova with her family

Read more biographies from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8