Vágó Istvánné édesanyja

Vágó Istvánné édesanyja
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Debrecen
  Fénykép készítésének éve:
  1926
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
A képen anyukám látható. [Anyja neve a polgári házasságkötéskor készült anyakönyvi kivonat szerint Bratspiess Etel; az egyházi esküvőre készült meghívó szerint: Anna Bratspiess, Föltehetően a zsidó neve volt Anna. -- A szerk.] Apukám [Silber Salamon] Sátoraljaújhelyről ment leánynézőbe Zurawnóba, ez akkor Lengyelországban volt, Lemberg mellett [A kérdéses időben, 1914 körül Lemberg még az Osztrák--Magyar Monarchiához tartozott (Galícia székhelye volt), csak 1921 és 1939 között volt lengyel város. Ma Lemberg is és Zurawno is Ukrajnában található. -- A szerk.]. A sadhen ismerte anyukám családját. Mondta, hogy menjünk be ide, ha már erre járunk. Amikor meglátta anyukámat, már nem ment tovább. 1914-ben, a háború előtt két héttel volt az esküvőjük [Polgári házasságot csak két é vvel később, 1916-ban kötöttek. -- A szerk.], és akkor apukámat behívták katonának. Négy évig volt katona. Addig anyukám felváltva volt Majdánkán, az apósánál és Sátoraljaújhelyen, a sógoránál. A háború után még 1925-ig Sátoraljaújhelyen laktunk. Anyukám közben szépen megtanult magyarul, de érezni lehetett rajta, hogy nem anyanyelve. Különben jiddisül beszélt. Valamikor még én is jól tudtam, mert apukámmal magyarul beszéltünk, anyukámmal meg jiddisül. Már Debrecenben laktunk, anyukám már beszélt magyarul, de nem értett mindent, és egyszer bejött egy kofa, és kérdezte tőle, hogy ténsasszony, maguké ez a ház? És anyukám nem tudta, mi az, hogy ténsasszony. Később már jól beszélt magyarul, csak olyan furcsán, mint a Brachfeld Szigfrid. De ment mindenhova, intézni a hivatalos dolgokat, bátor nő volt, nem olyan, mint én. Nem tudom, mennyi iskolát végzett ott, Lengyelországban, biztos elvégezte a kötelezőt.

Interjú adatok

Interjúalany: Istvánné Vágó
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
Október- November
Interjú készítésének éve:
2006
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Salamonné Silber
Születési év:
1892
Születési hely:
Zurawno
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli
Névváltozás
 • Születési név: 
  Bratspiess Etel
  Névváltoztatás éve: 
  19161914
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Braun Miklós a feleségével
Sebestyén Manóné rokonaival
Földes Gyula gyerekkorában
Fischer Jenõ és Imre
Pap Illés
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8