A Silber testvérek 1938-ban

A Silber testvérek 1938-ban
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Debrecen
  Fénykép készítésének éve:
  1938
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Én és a testvéreim: Jobbról: Miki, Kálmán, én, Jóska. 1919-ben megszületett Kálmán bátyám, 1921-ben pedig Jóska. Én 1923-ban születtem. 1925-ben Debrecenbe költöztünk, és apukám saját üzletet nyitott. Miki már Debrecenben született, 1925-ben. Kálmánt, a legidősebb testvéremet apukámék a Statescu elemibe íratták, mert ott volt utána gimnázium. Ez olyan neológszerű iskola volt. Erre hívatta a Strasser főrabbi apukámat, hogy micsoda dolog az, hogy oda íratta be a fiát. Akkor már két éve járt, erre kivette, és beíratta az ortodox elemibe. Amikor én következtem, engem már egyenesen oda íratott be. A fiúk azért az elemi után gimnáziumba mentek, délelőtt jártak a gimnáziumba, délután Talmud-Tórára. Szegény apám azt akarta, hogy Istennek is tanuljanak, de azért művelődjenek is. Kálmán és Jóska tiszta jeles volt, én olyan közepes tanuló, és az öcsém se volt nagyon szorgalmas. Kálmánt érettségi után már nem vették föl egyetemre, segített az üzletben, de nem sokáig, mert behívták katonának. Azért Kálmán érettségi után megtanulta az órásmesterséget. Azt hiszem, mesterlevele is volt, de lehet, hogy arra már nem került sor. Jóska is megtanulta érettségi után. Õ később abból élt meg, hogy órákat javított, még Amerikában is azt csinálta. Kálmán előbb katona, aztán munkaszolgálatos volt. 1942-ben kivitték a Don-kanyarhoz, aztán 1943. május huszonhatodikán kaptunk értesítést a Vöröskereszttől, hogy 1943. januárban Guberevka [Gubarovka] községnél eltűnt. Jóskát is elvitték munkaszolgálatra. Õ Pestre került, ott volt sokáig, mert javította a tisztek óráit. Aztán megszökött, és bujkált, így élte túl. 1945-ben hazajött, megnősült, született két gyereke, és 1956-ban kimentek Amerikába. Miki Auschwitzban pusztult el.

Interjú adatok

Interjúalany: Istvánné Vágó
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
Október- November
Interjú készítésének éve:
2006
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Kálmán Silber
Zsidó név:
Mordehaj
Születési év:
1919
Születési hely:
Sátoraljaújhely
Halálozási év:
1943
Halálozási hely:
Gubarovka
Halálozási hely:
Gubarovka
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Órakereskedõ

Másik személy

József Silber
Zsidó név:
Kalonimus
Születési év:
1921
Születési hely:
Sátoraljaújhely
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Órakereskedõ
II.világháború után:
Órásmester

További képek ebből az országból

Járai Lajos és felesége
A három Weitzner nõvér
Hámos Imréné ketubája
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8