Újságcikk az F. család kifosztásáról

Újságcikk az F. család kifosztásáról

Még a gettóban voltunk, amikor az apósomat a csendőrök elvitték a lakására. Oda már beköltözött egy nyilas, aki azonnal kutatni kezdett, miután az apósom gazdag ember hírében állott. A pincében látta a friss ásások nyomát, és azonnal értesítette a csendőröket. Az apósomat a gettóból kivitték a lakásra, és kiásatták az általa és a férjem által elásott dolgainkat. Minden el volt ásva. Azt mondták, ha nem ássa ki, akkor majd a menyét fogják idehozni. Nem akarta, hogy a feleségét meg engem meghurcoljanak, mindent odaadott. A lakásból mindent széthurcoltak, a ruháinkat, mindent! Mire visszajöttünk, semmi nem volt, és még akkor is ez a nyilas lakott a lakásunkban. Cikk a 'Keszthely és Vidéke' című újság 1944. június 17-i számából: 'Ujból nagymennyiségü eldugott aranynemüeket találtak keszthelyi zsidók lakásain. Még az ezüstöt is eldugták a zsidók. Legutóbbi számunkban, amikor Kálmán Jenő elrejtett ékszereinek megtalálásáról beszámoltunk, azt írtuk, hogy a csendőrség tovább nyomoz az elrejtett zsidó ékszerek után. A csendőrségi nyomozás ezen a héten is eredménnyel járt, mert több helyen találtak elrejtett értékeket. Ezek közül a legjelentősebb nyomozási eredményt F. Hermann volt bőrkereskedő házánál érte el a csendőrség. Bizalmas értesülés alapján a csendőrség ásatni kezdte F. Hermann Vaszary Kolos utcai házának pincéjét, mégpedig F. jelenlétében. Amikor F. látta, hogy hiábavaló a tagadás, megmutatta az elásott ékszerek rejtekhelyét. Először az ezüstneműek kerültek elő. Ezek között volt 3 garnitura még használatlan evőkészlet, több ezüst tálca, azután gyertyatartók és szelencék. Az aranyneműek a pince falában kivájt mintegy félméter mély üregbe voltak elrejtve. Itt találtak egy darab majdnem 2 méter hosszú aranyláncot, egy kb. 100 gr sulyu karkötőt, több drb osztrák-magyar arany 10 és 21 koronást, 6 drb cári időből származó s nagyobb értéket képviselő aranyrubelt, több aranygyűrűt és fülbevalót, azonkívűl 80 drb magyar ezüst öt pengőst. Az arany és ezüst értékeket természetesen lefoglalta a hatóság.'
Open this page