F. T.-né barátnőjének nyilatkozata

F. T.-né barátnőjének nyilatkozata

A gettótól kezdve együtt voltam egy győri lánnyal. Keszthelyre került férjhez, tehát úgy, mint én, egyedül volt, és az első perctől az utolsóig együtt voltunk. Állandóan egymást segítettük, együtt voltunk. Miután megözvegyült, férjhez ment egy Csehszlovákiában lakó zsidó férfihez, és ők onnan mentek ki Izraelbe, 1964-ben. Többször voltam nála kint, ő is sokat jött 1990 után, mert a fia a Szochnutban dolgozott, és mint szochnutos vezető itt volt Magyarországon három évet. Ő tette Izraelben az alábbi nyilatkozatot közjegyző előtt, hogy intézni lehessen a kárpótlást. NYILATKOZAT Alulírott B. GABRIELLA (született E., előzőleg özvegy H.), 75228 rischan-lezioni, Jabotinski-utca 39 szám alatti lakos, személyazonossági igazolvány száma: 0 6888319 8, -- miután figyelmeztetve lettem, hogy csak az igazat valljam, ellenkező esetben büntetésnek teszem ki magamat, a következő nyilatkozatot teszem: 1. Kb. 1942 év óta ismerem, és azóta is szoros barátságban vagyok özv. F. T.- NÉ (azelőtt F., született Fenyvesi Rózsi), jelenleg budapesti lakost. Rózsi is kb. abban az évben kötött házasságot, amikor én néhai Dr. H. JENŐ volt keszthelyi ügyvéddel kötöttem házasságot és Keszthelyre kerültem. 2. Mindketten 1944 május hónapjában kerültünk a keszthelyi gettóba, ahol egy lakásban voltunk többedmagunkkal összezsúfolva. Június 20-án a keszthelyi gettóból átszállítottak Zalaegerszegre, ahol ugyancsak egy szobában voltunk többedmagunkkal, és ahonnan július elején vagoníroztak be mindannyiunkat és szállítottak Auschwitzba. Auschwitzból egy Bréma melletti koncentrációs táborba, majd hónapokig tartó kényszermunka után onnan Bergen-Belsenbe szállították csoportunkat, ahol 1945. április 15-én az angol hadsereg szabadított fel bennünket. A most részletezett időben állandóan Rózsival együtt voltunk. 3. Tudomásom volt már Keszthelyen arról, hogy a gettóból Rózsi barátnőm és sorstársnőm apósát, F. HERMANN volt keszthelyi bőrkereskedőt, akiről mindenki tudta, hogy nagyon gazdag volt, Zalaegerszegre szállításunk előtti utolsó napok egyikén két csendőr kihallgatásra elvitte, hogy a család értéktárgyai, különösen ékszerei rejtekhelyéről vallomásra kényszerítse. 4. Az üldöztetés előtti időkben alkalmam volt társaságban a F. család és különösen Rózsi barátnőm ékszereit látni (arany gyűrű brilliánssal, nyakláncok több méretben, fülbevalók, karkötők stb.). Barátnőmtől tudtam meg együttlétünk során, hogy apósa kénytelen volt kihallgatása idején ékszereik rejtekhelyét elárulni. 5. Mint fentebb már említettem, együtt éltük át a náci üldöztetést, és együtt értünk vissza Keszthelyre is 1945 októberében. Tudomásom van arról, hogy barátnőm a saját és a F. család elrejtett ékszereiből semmit sem talált meg. 6. Igazolom, hogy fenti nyilatkozatom/vallomásom mindenben megfelel a valóságnak, és azt saját kezüleg írom alá. Tel-Aviv, 1997 évi június hó 9. napján B. GABRIELLA Alulírott Dr. RADOS MIKLÓS tel-avivi közjegyző igazolom, hogy B. GABRIELLA rischon-lezioni (IZRAEL) lakos, akit személyesen is több mint 50 éve ismerek, fenti nyilatkozatot jelenlétemben mint a valósággal mindenben megegyezőt sajátkezüleg írta alá. Tel-Aviv, 1997 évi június hó 9. napján
Open this page