S. GYÖRGY ÉDESANYJÁVAL

+
 • Fénykép készítésének helye:
  BUDAPEST
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország (1920-1945)
  Ország neve ma::
  Hungary
  Name of the photographer / studio:
  NEM ISMERT
Gyuri, a fiunk született 1936. január 19-én, férjemnek két nap múlva be kellett bevonulni másfél évre katonának. Ott maradtam a pici babával. Az utcán, ha katonát látott, Gyuri szaladt, hogy papa, papa! Kötelezô katonai szolgálat volt. Akkor még a zsidók is katonának mentek. Mikor Tibor bevonult, akkor tervrajzokat készítettem szövéshez. Vettünk egy szövôszéket és otthon szőttem. Úgy gondoltam jobb, ha otthon vagyok. Még mindig az édesapáméknál laktunk. Közben dolgoztam a kommunista mozgalomban. Újpesten dolgoztam és megpróbáltam azt, hogy csak éjjeles vagyok. Reggel elvittem Gyurit az óvodába és délután hazahoztam. Mentem a szakszervezetbe Újpestre, nappal mostam, meg mindenfélét, de sokáig ezt nem lehetett bírni, mert nem aludtam napközben. Az illegalitás két és fél éve alatt nem mertem hazamenni, ...a gyerekkel úgy találkoztam, hogy taxival elmentem az óvoda elé, fölmentem az emeletre a napközibe, az volt a probléma, hogy az óvoda vezetôje már le volt tartóztatva. Popper Évának hívták, egy csodálatos ember volt. Ô is koncentrációs táborban halt meg. Fölrohantam-- a Popper Éva halálra rémült-mondtam: gyorsan a gyereket! Tudta, miről van szó. Szimpatizáns volt. Gyorsan kihozta a Gyurit, fölkaptam, lerohantam vele a lépcsôn, be a taxiba. Elôször a taxiban ülve csak nézett a gyerek rám: ' Mért vagy szôke? Mért van kifestve a szád?' Szóval stílust változtattam. Másképp néztem ki. Megmondtam a gyereknek, hogy mirôl van szó. Persze ô tudta, hogy keres engem a rendôrség. Magyaráztam neki: -- Tudod, hogy anyu akkor a VI. kerületi Szociáldemokrata Párt nôtitkára volt. Tudod, hogy anyu összegyűjtötte az asszonyokat és meg akartuk akadályozni, hogy háború legyen. És ezért most keresnek... - mondtam neki. 'Azért, akik a háborút csinálják, anyát el akarják láb alól tenni és ezért van az egész.' Amit a gyerek fel tud fogni. Tisztáztunk mindent. Gyurival elmentünk Budára, cukrászdába, együtt voltunk egy darabig, aztán hazavittem, közel laktam. Úgyhogy ô nagyon pontosan tudta, hogy mirôl van szó.

Interjú adatok

Interjúalany: Piroska Döme
Interjúkészítő neve:
Makra Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Május
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

GYÖRGY S.
Születési év:
1936
Születési hely:
BUDAPEST
Foglalkozása
II.világháború után:
ELEKTROMÉRNÖK
Névváltozás
 • Születési név: 
  SCHLESINGER
  Névváltoztatás éve: 
  1946
  Névváltoztatás oka: 
  Asszimiláció, magyarosítás

Másik személy

Piroska Döme
Születési év:
1912
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Textilszakmunkás
II.világháború után:
Pártfunkcionárius
 • Születési név: 
  Steiner Piroska
  Névváltoztatás éve: 
  1942
  Névváltoztatás oka: 
  Ideológiai elkötelezettség

További képek ebből az országból

Kárpáti Józsefné fiatal lányként szüleivel
Gömöri Géza tudományos ülésen
Braun László
Meghívó a köztársasági elnök fogadására
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8