DÖME PIROSKA ESKÜVÕJE

+
 • Fénykép készítésének helye:
  BUDAPEST
  Fénykép készítésének éve:
  1933
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország (1920-1945)
  Ország neve ma::
  Hungary
  Name of the photographer / studio:
  NEM ISMERT
Első férjemmel, Tiborral az egyházi esküvőnk a Bethlen téri zsinagógában volt 1933-ban. Mellettem áll anyám, Tibor mellett pedig az ő mamája. Mögöttem kalapban és szemüvegben Pista bátyám, Tibor mögött pedig Lajos. A balszélső nő az angol tanárnônk volt, anyámnak a Kereskedelmi Bankban volt kolléganôje. Ô tanított minket angolra annak idején. Ô nem ment férjhez, mert az nem volt szokás, hogy valaki tisztviselô is... vagy férjhez ment, vagy dolgozott. Anya is nagyon sajnálta ôt. A mama és az angol tanárnô között a sógornôm, Pistának a felesége. Közvetlenül Tibor anyja mögött a hátsó sorban Sárika, az unokatestvérem, aki kint van Svédországban. Sárika mögött kalapban látható Pista bátyámnak a barátja, Weinberger. A fehér ruhás nő a Sárika után Joli, nagyon jó barátnôm volt, ô volt az egyik koszorúslány. Első férjemmel, S. Tiborral Brünnben, az Egyetem Elektromérnöki szakán ismerkedtünk meg. Tibor Újvidéken is élt gyermekkorában, mert a papája részt vett a baranyai Tanácsköztársaságba, és oda menekült 1921-ben a család, mikor visszacsatolták Magyarországhoz Baranyát.Tibor Újvidékrôl visszajött Pécsre, majd Pesten végzett a Bujovszky utcai reáliskolában. Brünnben matematika órán beültem a padba, ott ült egy ronda zöld nyakkendôs, két ragyogó szem, és azt mondtam: nahát! Ez volt az elsô benyomás. Brünn után visszajöttünk Pestre. És akkor elhelyezkedtünk,Tibor a Hazai Fésüsfonóba.Textilmunkásként kezdte, de a felszabadulás után textilmérnökként dolgozott. Tibor akarta, hogy a háború után térjünk át a görögkeleti vallásra. Meg akart szabadulni a zsidóságától. Belementem, pedig nem voltam róla meggyôzôdve. Nem azért, mert vallásos lettem volna. Nem voltam vallásos, bár zsinagógában esküdtünk. Tudom, hogy az elvtársaim nagyon haragudtak érte. A szülôk akarták igazán, és úgy gondoltuk, ha a szülôk azt akarják, akkor legyen. Halálra röhögtük magunkat. Ott egymást csipkedtük, mert a rabbi nagy szabadelvű beszédet tartott ,jó beszédet, szabadkôműves beszédet. Úgyhogy mi halálra nevettük magunkat, csipkedtük egymást a Tiborral. Gyuri, a fiunk született 1936. január 19-én, a Tibornak meg 21-én be kellett vonulni másfél évre katonának. Ez kötelezô katonai szolgálat volt. Akkor még a zsidók is katonának mentek. Érettségivel karpaszományos lett volna, de tekintettel arra, hogy priuszos volt, politikai meggyőződése miatt csak sorkatona lett. Elôször ôrvezetô, aztán tizedes lett. Nagyon jó katona volt, nagyon jó akart lenni, hogy hamarabb leszereljen, de aztán nem szereltették le.

Interjú adatok

Interjúalany: Piroska Döme
Interjúkészítő neve:
Makra Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Május
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

TIBOR S.
Zsidó név:
HAJLÉ
Születési év:
1913
Születési hely:
PÉCS
Halálozási év:
2001
Halálozási hely:
BUDAPEST
Meghalt:
after WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
TEXTILSZAKMUNKÁS
II.világháború után:
TEXTILMÉRNÖK
Névváltozás
 • Születési név: 
  SCHLESINGER
  Névváltoztatás éve: 
  1946
  Névváltoztatás oka: 
  Asszimiláció, magyarosítás

Másik személy

Piroska Döme
Születési év:
1912
Születési hely:
Budapest
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Textilszakmunkás
II.világháború után:
Pártfunkcionárius
 • Születési név: 
  Steiner Piroska
  Névváltoztatás éve: 
  1942
  Névváltoztatás oka: 
  Ideológiai elkötelezettség

További képek ebből az országból

Csoportlép a JOINT varrodában
Schuller Hugóné
Blum Mór és Mórné
Erdõs Lajos
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8