Raáb Zoltán Huszton

Raáb Zoltán Huszton

 
A fénykép a feleségem hagyatéka. Huszton [ma: Kárpátalja, Ukrajna], a fronton készült, valami magas rangú honvédtiszt látogatása alkalmából. Az apósom éppen neki tesz jelentést. Raáb Zoltánnak hívták az apósomat, 20-25 év körüli ezen a képen. Tartalékos hadnagy volt, akit az első világháború idején behívtak. "1917. október 15, közlik a hírt, hogy megszületett Ágnes" [Neufeld György felesége] [ez áll a fénykép másik oldalán]. [Véletlenül éppen] a látogatáskor közlik vele, hogy megszületett a lánya. A hír után röviddel megkapta a képet, és ráírta, hogy aznap kapta meg a hírt, amikor a fénykép készült. 
 
Csak a háború alatt volt katona, egyébként az első világháború előtt posta-főtisztviselő volt. Tehetsége volt a versíráshoz. Amszterdamban egyszer meghirdettek egy versenyt, 100 sort kellett írni latinul, és megnyerte. Folyékonyan beszélt latinul, németül. Heine [versei] és a Biblia volt a kedvenc könyve, oldalakat tudott kívülről. Magától tanulta meg, nem járt vallásos iskolába sem. A két világháború között meghívták, hogy legyen az aradi zsidó hitközség főtitkára. Az egy nagy és gazdag hitközség volt. Ott dolgozott, míg Kolozsvárra nem költöztek. Tehetséges ember volt, de elaprózta az életét. 
Open this page