Levelezőlap egy baráttól

Kép
Apám [Popper Sándor] kapta ezt a levelezőlapot az egyetem befejezése után. A következő olvasható: ,, Kedves Barátom, amint a túlsó oldalon láthatod az orvos manapság a korházban eléggé készűl a praktikus élet bármi fordulatára. Tehát jöhetsz, tisztségem gyakorlása közben a leghumánusabb elbánásban részesítelek. Üdvözlöm...' Apám 1888. január tizenötödikén született Székudvaron, de 1890-ben Aradra költöztek. Elvégezte a jogot, jogi doktorátust szerzett, és egész életében ügyvédként dolgozott. Budapesten kezdte a tanulmányait -- az első két évet ott végezte, aztán Kolozsváron fejezte be, 1908--1909-ben. 1905-ben kezdte az egyetemet, ő volt a legfiatalabb, minthogy ötévesen adták iskolába -- ő akart az első lenni, aki doktorátust szerez. A záróvizsgát, ami a joghallgatók legnehezebb vizsgája volt, Magyarországon csak Budapesten és Marosvásárhelyen lehetett letenni. Apám [Maros]Vásárhelyen tette le.

Fotó adatai

Interjúalany

András Popper