Klein Lipót

+
  • Ország neve a fénykép készültekor:
    Magyarország
    Ország neve ma::
    Hungary
Ez az anyai nagyapám, Klein Lipót. Kocsmáros volt egy kis faluban a Felvidéken, a Garam völgyében. A helységet úgy hívták, hogy Csata, ma Szlovákiához tartozik, Esztergomtól lehet huszonöt kilométerre [Csata -- kisközség, Bars vm., Trianon után Csehszlovákiához került, 1993 óta Szlovákia. -- A szerk.]. A Kárpátok előtt, a dombosabb részen fekszik. Nagyon szép vidék. A nagyapám hogy mikor született, nem tudom, 1916-ban halt meg, Esztergomban. A ruházata a kornak megfelelő volt. Jóllehet nem volt földje, de egy kis faluban, ahol lehetett néhány száz lélek, volt egy kocsmája, tehát egy paraszt zsidó volt lényegében, egyszerű ember. A gyerekeit polgáriba járatta. Az már egy nagy dolog volt, hogy négy elemit és négy polgárit, nyolc évet jártak a lányai iskolába. Az anyám is négy polgárit végzett. A családi történet, amit anyámtól hallottam, az volt, hogy amikor a fia -- tehát az édesanyám testvére -- katona volt az esztergomi laktanyában, nagyapám elment meglátogatni, de az őr nem akarta beengedni. Õ addig erőszakoskodott, amíg az őr puskatussal megütötte, és két nappal később meghalt. Ez 1916-ban történt. Nem tudom, hogy nagyapámnak voltak-e testvérei.

Interjú adatok

Interjúalany: N. F.
Interjúkészítő neve:
Boros Zsolt
Interjú készítésének hónapja:
Június-Július
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Lipót Klein
Halálozási év:
1916
Halálozási hely:
Esztergom
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Kocsmáros

További képek ebből az országból

Svéd Valéria
Deutsch Ferencné fõiskolai osztálytársaival
Schwarz Katalin és Domonkos István eljegyzési képe
Kárpáti Áronné kislánykorában
Simai Ödön
Kertész Endréné halotti anyakönyvi kivonata
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8