Klein Lipót

+
  • Ország neve a fénykép készültekor:
    Magyarország
    Ország neve ma::
    Hungary
Ez az anyai nagyapám, Klein Lipót. Kocsmáros volt egy kis faluban a Felvidéken, a Garam völgyében. A helységet úgy hívták, hogy Csata, ma Szlovákiához tartozik, Esztergomtól lehet huszonöt kilométerre [Csata -- kisközség, Bars vm., Trianon után Csehszlovákiához került, 1993 óta Szlovákia. -- A szerk.]. A Kárpátok előtt, a dombosabb részen fekszik. Nagyon szép vidék. A nagyapám hogy mikor született, nem tudom, 1916-ban halt meg, Esztergomban. A ruházata a kornak megfelelő volt. Jóllehet nem volt földje, de egy kis faluban, ahol lehetett néhány száz lélek, volt egy kocsmája, tehát egy paraszt zsidó volt lényegében, egyszerű ember. A gyerekeit polgáriba járatta. Az már egy nagy dolog volt, hogy négy elemit és négy polgárit, nyolc évet jártak a lányai iskolába. Az anyám is négy polgárit végzett. A családi történet, amit anyámtól hallottam, az volt, hogy amikor a fia -- tehát az édesanyám testvére -- katona volt az esztergomi laktanyában, nagyapám elment meglátogatni, de az őr nem akarta beengedni. Õ addig erőszakoskodott, amíg az őr puskatussal megütötte, és két nappal később meghalt. Ez 1916-ban történt. Nem tudom, hogy nagyapámnak voltak-e testvérei.

Interjú adatok

Interjúalany: N. F.
Interjúkészítő neve:
Boros Zsolt
Interjú készítésének hónapja:
Június-Július
Interjú készítésének éve:
2004
Budapest, Magyarország

Kulcsfigura

Lipót Klein
Halálozási év:
1916
Halálozási hely:
Esztergom
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Kocsmáros

További képek ebből az országból

Bíró Gyula és Gyuláné a fiukkal, Tamással
A Deutsch testvérek
Perlrottné Unterricht Szabina
Surányi György és az édesanyja
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8