Kappel Zoltán a Vasipari Részvénytársaság mûhelyében

Kappel Zoltán a Vasipari Részvénytársaság mûhelyében
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kolozsvár
  Fénykép készítésének éve:
  1941
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Romania
A kép a kolozsvári Vasipari Részvénytársaság műhelyében készült, 1941 körül. A képen balról a harmadik vagyok, és csak egyedül én vagyok zsidó. Úgy emlékszem, hogy ekkor inas vagy fiatal segéd lehettem a részvénytársaságnál. A mellettem álló fiúk inastársaim voltak, de már egyik nevére sem emlékszem. A hétéves elemi iskola után elmentem szakiskolába. Akkor tanultam meg a mesterségem. Román fémipari tanonciskola volt. Három évet jártam oda, és a három év után aztán felszabadultam. Ekkor már, 1941-ben, magyar világ volt. A Vasipari Részvénytársaságnál dolgoztam, egészen, ameddig jött a deportálás. Voltak magyar, zsidó és román osztálytársaim is, vegyesen. Volt nekem egy velem egyidős barátom ottan, egy román. Azért volt barátom, mert egy gyárban dolgoztunk. Nagyon erős pasas volt, és verekedős. A szülei nem Kolozsváron éltek, ő egy inasotthonban lakott. Ebben az időben nagyon sokan jöttek be faluról, és abban az otthonban laktak mind. Közülük sokan legionar legionárius kölykök voltak, és ő is az lett. Verekedni szeretett, s aztán mikor jöttek ki a zsidók az iskolából este, akkor aztán a kapunál megvárták őket, és nagy verekedések voltak. Majdnem mindig megverték őket. Na de aztán egy időben kiderült, hogy én is zsidó vagyok, nem nagyon dicsekedtem vele. S egyszer meg akartak verni, s akkor odajött ő, hogy 'Te, hogyha kezet teszel rá, aztán nem tudom, mi lesz veled'. Ezzel megúsztam a verést is, és már többet engem nem is bántottak, nem is foglalkoztak velem. Akkor jöttek a magyarok is. Megcsinálták nekem az ellenőrző könyvecskémet. Valószínűleg tévedésből -- mert az Isten nagyon velem volt végig, akármilyen kommunista is voltam egész életemben, hittem az Istenben --, véletlenül beírták, hogy református vagyok. Na most már a helyzet az volt, hogy mikor mentünk hittanórára, a kapunál be kellett mutatni az ellenőrzőt. Én miután református lettem véletlenül, a rabbi és a református pap is ugyanabban az órában tanították a hittant. S akkor nem volt problémám a hiányzással. Sajnos elvesztettem az ellenőrző könyvem, amikor a legnagyobb szükségem lett volna reája, hogy mutassam meg, hogy nem vagyok zsidó, hanem református vagyok. Ha az a könyvem meglett volna, megszöktem volna nagyon hamar a munkaszolgálat alól.

Interjú adatok

Interjúalany: Zoltán Kappel
Interjúkészítő neve:
Gidó Attila
Interjú készítésének hónapja:
November
Interjú készítésének éve:
2006
, Románia

Kulcsfigura

Zoltán Kappel
Zsidó név:
Noé
Születési év:
1924
Születési hely:
Kolozsvár
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Esztergályos
II.világháború után:
Tiszt a Szekuritáténál, technológus

További képek ebből az országból

Felvonulás május 1-jén
Márkus Endre
Fuchs Anna menyasszony

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8