Hirschberg Móric és Vilmos rokonokkal

Hirschberg Móric és Vilmos rokonokkal
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez a kép a Tűzoltó utcában készült [Budapesten] az 1920-as években. Itt lakott Vilmos bácsi, nagyapám testvére. A képen ő látható (jobbról) a nagyapámmal, Hirschberg Móriccal (balról). A Vilmos bácsi mellett álló nő az első felesége, a másik nő valami rokon lehet, de nem tudom, ki. Vilmos suszter volt, és Pesten a Tűzoltó utcában lakott. Ott volt egy nagy cipészműhelye, ahol sitzeket adott ki. Õ már akkor idős volt, és maga nem dolgozott, csak helyeket adott ki másoknak, minthogyha azok neki dolgoztak volna, ezzel volt legalizálva a műhely. De akik ott dolgoztak, azoknak saját kuncsaftjaik voltak, és a sitzért [helyért] fizettek a nagy-nagybácsinak. A Vilmos bácsi özvegyen maradt, és nyolcvanvalahány éves korában elvett egy asszonyt, aki német állampolgár volt, hogy a házasság révén magyar állampolgár lehessen. A háborúban mind a ketten meghaltak. Nagyapám 1867-ben Ungmogyoróson született [Árva megye]. A dédapám korán halt meg, a gyerekei szegénységben maradtak. A nagyapám pincér volt, aztán 1898-ban bekerült a KuK hadseregbe, ahol szanitéc volt a gyalogezredben. Mint őrvezető szerelt le 12 évi szolgálat után. Amikor leszerelt, megkapta az abschiedet [leszerelőlevél, obsit], és akkor valahogy Kabára került [Kaba: Nagyközség Hajdú vm.-ben, az 1910. évi népszámlálás idején 6800 főnyi lakossal. A kabai hitközséget 1862-ben alapították. Volt Hevra Kadisa, rituális fürdő, zsidó elemi iskola. - A szerk.], és elszegődött egy birtokra, ahol béresekre meg egyebekre felügyelt. És a birtokos családjába, a Löwinger családba nősült be. [Nem nagyon valószínű, hogy a nagypapa 12 évig volt katona és csak 31 éves korában került volna a hadseregbe. Elképzelhető, hogy 1898 körül vagy talán kicsit előtte leszerelt már - hiszen 1902-ben már gyermeke született, és 1906-ban már rasekol volt Kabán, tehát addigra már nagyon jól beilleszkedett ebbe a közösségbe. A másik lehetőség, hogy esetleg nem a nagypapa, hanem a dédnagypapa volt 12 évig katona, de a családi legenda a nagypapára ruházta ezt át. -- A szerk.] Jó hozományt adhatott az Löwinger. A nagyszüleim, különösen a nagyanyám nagyon ügyes volt gazdaságilag, úgyhogy három üzletük volt. Az egyik volt kocsma, a másik egy szatócsüzlet és még valami, de nem tudom pontosan. A nagyapám nagyon népszerű ember volt. A nagymama, Löwinger Betti nem volt sájtlis. Õ otthon volt, és irányította az üzleteket. 1926-1927 körül halt meg, és akkor minden elúszott. A nagyapám elég rabiátus ember volt, és állítólag ha valakivel összeveszett a vendégek közül, kiverte. És hát a gyerekek, különösen János és szegény apám is, hordták el a pénzt, különösen nagyanyám halála után.

Interjú adatok

Interjúalany: Frigyes Hirschberg
Interjúkészítő neve:
Andor Eszter
Interjú készítésének hónapja:
Február
Interjú készítésének éve:
2001
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Móric Hirschberg
Születési év:
1867
Születés évtizede:
1860
Születési hely:
Ungmogyorós
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Szatócs és kocsmáros

Másik személy

Vilmos Hirschberg
Születés évtizede:
1860
Születési hely:
Ungmogyorós
Halálozási év:
194445
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Cipészmûhely-tulajdonos

További képek ebből az országból

Értesítés Fleischmann Mór és Kalisch Rozália esküvõjérõl
Trattner Zsigmond és családja rokonlátogatáson
Altman Ignác kollégáival
Menekültpapír Kis Erzsébet nevére
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8