Grünstein Helén és kisfia, Ernő

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Marosvásárhely
  Fénykép készítésének éve:
  1942
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyaroszág
  Ország neve ma::
  Romania
A képen Grünstein Helén, a férjem első felesége látható a kisfiával, és azt írja a fénykép hátán: "Emlékül apukának Anyu és Ernőke". 1942-ben volt csinálva, Marosvásárhelyen, az  utcán. Úgy látszik, valami élelmiszerféle üzlet előtt lehetett. Látszik, hogy ki van írva: "Cukor, liszt…". A  férjem munkaszolgálatos volt Nagybányán, és akkor küldték [Máramaros]Szigetre. Az uram nagyon őrizte, és vigyázott ezekre a képekre, amiken a volt családja volt.
 
Az uram Bethlenben járt iskolába, villanynál tanult sokat, addig, amíg megvakult. Körülbelül tizenöt-tizenhat éves korában történt mindez, és akkor elvitték Kolozsvárra, és megműtötték. Akkor azt mondták, hogy nem szabad többet tanuljon. Így aztán kitanulta a bőr szakmát, de nem tudom, hol. A háború előtt Bethlenben is már bőr szakmában dolgozott, és aztán eljött [Maros]Vásárhelyre. Itt egy privát háznál [boltban] árulta a posztót, és ott ismerte meg az első feleségét, Grün Helént. Besztercei volt. Kolozsváron egy nagybátyjánál lakott, az nevelte, és aztán jött ide [Maros]Vásárhelyre állásba, tisztviselő volt a vasudvaron. Eközben 1935-ben az uramat besorozták katonának. Szatmáron [Szatmárnémetiben] volt a román hadseregben, akkor huszonegy éves volt. Egy napra elengedték a katonaságból, és akkor megesküdtek. Mikor elvégezte a katonaságot, az körülbelül 1937-ben lehetett, akkor [Maros]Vásárhelyen laktak, a Cuza Voda utcában, a feleségének a házában, egészen a deportálásig. Egy kisfia volt, Ernőnek hívták, és 1940-ben született [A robgr003.jpg sz. fénykép tanúsága szerint Grünstein Ernő 1941 márciusa körül született. -- A szerk.]. Együtt voltak eldeportálva Marcinak a feleségével és a kislányával. Az uramat és Marcit, a sógoromat elvitték munkaszolgálatra, ők ketten visszajöttek, de mind a kettőjük felesége és gyereke ottmaradt Auschwitzban.
 

Interjú adatok

Interjúalany: Berta Grünstein
Interjúkészítő neve:
Negrea Júlia és Badic Vera
Interjú készítésének hónapja:
Július
Interjú készítésének éve:
2006
Marosvásárhely, Románia

Kulcsfigura

Helén Grünstein
Születés évtizede:
1910
Születési hely:
Beszterce
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Magántisztviselő
Névváltozás
 • Születési név: 
  Grün Helén
  Névváltoztatás éve: 
  1935
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés

Másik személy

Ernő Grünstein
Születési év:
1941
Születési hely:
Marosvásárhely
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Country of death:
Poland
Halálozási hely:
Auschwitz

További képek ebből az országból

Kallós Havas Katalin férjével és barátokkal
Scheiner Júlia az elsõ férjével és lakótársaikkal
Kappel Zoltán a Vasipari Részvénytársaság mûhelyében
Kovács Pál Sámuel

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8